Helsesjekk

Pålitelig praktisering

Pålitelig praktisering er en tilnærming som hjelper oss å forstå hvorfor det kan være vanskelig for noen å konsekvent gjøre det de forventes å gjøre.

Dette verktøyet og tankegangen kan brukes til å øke bevisstheten om hvorfor vi kan slite med å oppfylle våre forpliktelser eller vaner.

Pålitelig praktisering innebærer å identifisere hindringer som står i veien for å oppnå våre mål, og hvor høye disse hindrene oppleves.

Ved å fokusere på en spesifikk rolle, oppgave eller vane og analysere de typiske hindringene som oppstår, kan vi bedre forstå hva som hindrer oss, hvor store disse hindringene virker, og hvordan vi kan overvinne dem.

Kopier til din organisasjon

Flere ressurser som denne?

Sjekk ut disse utviklingsprogrammene: Coaching

Insentiver

Insentiver handler om hva en belønnes eller straffes for å gjøre.

Hvis systemet en lever i ikke belønner adferden (eller straffer mangelfull adferd), så er vi avhengig av store mengder intrinsisk motivasjon, både for å komme i gang og for å opprettholde adferden over tid.

Identitet

Identitet handler om hvordan vi ser på oss selv, og hva vi ønsker å være.

Hvis adferden vi ønsker krever en endring i hvordan man ser på og identifiserer seg selv kan det være vanskelig å motivere folk til å komme igang.

Kultur

Kultur handler om hvordan ting gjøres rundt meg.

Hva slags adferd som anses som akseptert, vanlig eller viktig varierer fra kultur til kultur.

Kompetanse

Kompetanse handler om hva jeg forstår og mestrer.

Folk prioriterer ikke noe med mindre de mener det er verdifullt. Og de kan ikke mene noe er verdifullt hvis de ikke forstår det. Folk er også nølende til å prioritere noe de føler seg usikre på eller ikke mestrer godt nok.

Prioritering

Prioritering handler om hva jeg setter av tid til.

Folk har mange ting de opplever som deres ansvar og forpliktelser. Kanskje flere enn noen gang. Det du ønsker at de skal praktisere konkurrerer med alle deres øvrige prioriteringer.

Optimalisering

Optimalisering handler om hvordan jeg evaluerer suksess.

Uten et tydelig formening av hva man optimaliserer er det vanskelig både å velge metode og vite om man beveger seg i riktig retning, noe som igjen kan medføre redusert motivasjon over tid.

Metode

Metode handler om hvordan jeg går frem.

Når kultur, kompetanse og prioriteringsproblemet er løst gjenstår allikevel spørsmålet om metode. "OK, jeg er klar, men hvordan går jeg frem på en måte hvor jeg får god effekt og ikke mislykkes?".

Operasjonalisering

Operasjonalisering handler om at noe skjer forutsigbart og gjennomsiktig.

Selv om vi lykkes med metode kan allikevel manglende operasjonalisering resultere i at vi faller av praktiseringsvogna over tid.

Støtte

Støtte handler om i hvilken grad jeg har tilgang og evne til å støtte meg på andre for å adressere praktiske og emosjonelle utfordringer.

Uten støtte vil man fort kunne gå seg fast, eller bli usikker på om man opprettholder riktig teknikk.

Anerkjennelse og ansvarliggjøring

Anerkjennelse og ansvarliggjøring handler om i hvilken grad man blir sett for innsatsen over tid, og i hvilken grad man holdes ansvarlig til manglende praktisering eller resultater.

Dersom anerkjennelse uteblir kan motivasjonen vår til å opprettholde praktisering svinne hen, og dersom ingen holder oss ansvarlig kan vi "falle av vogna" uten at det har sosiale konsekvenser.