Health check

Hensyntagelse

Hensynta en selv eller andre på en god måte. Bli mer bevisst hva man kan ta hensyn til, og hvor god man er til å hensynta det.

Copy to your organization