Anatomy

🤲 Støtteroller

Få et bedre overblikk over de forskjellige hattene man kan ha på seg når man gir støtte, og hva slags typer støtte man vanligvis kan forvente av forskjellige støtteroller.

Copy to your organization

🏔 Strategi og retning 4

Roller som bidrar til strategisk innsikt, forventninger og veiledning i beslutningsprosesser.

Fokuserer på strategisk veiledning. Overvåker og bidrar til organisasjonens overordnede helse og suksess.

Veileder og inspirerer et team eller enkeltpersoner til å oppnå felles mål.

Gir ekspertisebaserte råd basert på sin egen erfaring og kunnskap. Tilnærmingen er ofte mer konsultativ enn hands on.

Ligner på en mentor, men fokuset kan være mer akademisk eller faglig spesifikt, og relasjonen er ofte mer formell.

💰 Økonomi og realisering 3

Roller som bidrar til å sikre økonomisk frihet og realisering av prosjekter.

En som betaler deg for å tilføre verdi fra innsiden og i regi av deres bedrift.

En som betaler deg for å forstå og dekke deres behov.

En som støtter deg økonomisk i dag med en ambisjon om å se avkastning i fremtiden.

🌱 Utvikling og vekst 4

Roller som fremme personlig og profesjonell vekst.

Tilbyr veiledning og støtte basert på personlige erfaringer. Fokuset ligger på personlig og profesjonell utvikling av den de veileder.

Hjelper individer å identifisere sine mål og utvikle strategier for å oppnå dem. De stiller kraftfulle spørsmål for å fremme selvrefleksjon og personlig vekst.

Formidler kunnskap og ferdigheter gjennom undervisning og veiledning, med fokus på studentens læring.

Kombinerer omsorg og veiledning med målet om å fremme barnets overordnede vekst og utvikling.

🛠 Operasjonell og avlastning 6

Roller som gir praktisk og taktisk støtte for å effektivisere operasjoner og gjennomføre daglige arbeidsprosesser.

Tilbyr spesifikke løsningsforslag og strategier innen sitt ekspertiseområde.

Bidrar til å gjøre prosesser enklere eller mer produktive, ofte ved å lede møter, workshops eller diskusjoner for å sikre effektiv kommunikasjon og fremgang.

Støtter gjennom praktiske oppgaver og organisatorisk hjelp, ofte i en støttende eller hjelpefunksjon.

Utføre spesifikke arbeidsoppgaver og ansvar innenfor en organisasjon eller et selskap i bytte mot kompensasjon.

En frivillig bidrar med sin tid, ferdigheter og innsats til en organisasjon eller et formål uten å forvente økonomisk kompensasjon.

En som er fokusert på å gjøre tjenester og barmhjertige handlinger ovenfor andre.

🤗 Forenkling og tilrettelegging 4

Roller som letter og muliggjør andres arbeid og suksess.

Gjør det mulig for andre å utføre handlinger eller prosesser, ofte ved å fjerne hindringer eller tilrettelegge for nødvendige ressurser.

Ofte brukt i organisasjoner eller skoler for å hjelpe nye medlemmer eller studenter å tilpasse seg. Fadderen gir veiledning, støtte og informasjon om hvordan ting fungerer.

En person som hjelper andre med å knytte kontakter og bygge relasjoner innenfor en spesifikk bransje eller interesseområde.

Gir støtte, ofte i form av ressurser eller finansiering, til en person eller organisasjon for å hjelpe dem med å oppnå sine mål.

😷 Pleie og vern 4

Roller som sikrer andres velferd og rettigheter.

Gir personlig omsorg og støtte, spesielt i tilfeller av fysisk eller psykisk avhengighet.

En person valgt til å representere interesser eller bekymringer for en gruppe mennesker, ofte i arbeidsrelaterte eller samfunnsmessige kontekster.

Tilbyr støtte i form av beskyttelse, enten fysisk, sosialt eller politisk, ofte for å bevare velvære og rettigheter.

Offisielt ansvarlig for omsorgen av noen som er ute av stand til å ta vare på sine egne interesser, ofte på grunn av alder eller manglende evne.

🤝 Progresjon og samhandling 4

Roller som fremmer samarbeid, konfliktløsning og ansvarlighet for å styrke teamdynamikk og personlige forpliktelser.

En partner jobber side om side med noen, ofte med en følelse av likeverdighet og felles mål.

Jobber sammen med noen mot et felles mål, ofte i en mer formell eller strukturert setting enn en partner.

Jobber med å løse konflikter mellom to eller flere parter, ofte ved å fremme forståelse og hjelpe til med å finne en gjensidig akseptabel løsning.

En person som holder deg ansvarlig for dine mål og forpliktelser, og hjelper deg å holde fokus.

🧭 Navigasjon og beslutninger 6

Roller fokusert på å gi veiledning i komplekse situasjoner og hjelpe andre med å finne veien frem.

Bidrar med utfordrende synspunkter og konstruktiv tilbakemelding, ofte i en dialogpreget form.

Gir profesjonell veiledning og støtte i å håndtere personlige utfordringer, ofte gjennom terapeutiske teknikker og samtaler.

Hjelper til med å navigere i komplekse situasjoner eller systemer, ofte ved å dele sin egen kunnskap om prosessene.

En person som har erfart lignende utfordringer eller forhold, og som gir støtte basert på felles erfaringer.

Veileder og støtter i utfordrende situasjoner, ofte med fokus på fysisk eller psykisk utholdenhet (opprinnelig fra sherpaer som bistår klatrere i Himalaya).

Går ved siden av deg gjennom utfordringer eller endringsprosesser, tilbyr støtte og perspektiv uten å lede veien. Skaper en følelse av fellesskap og støtte basert på gjensidighet og samarbeid.

💬 Tilbakemelding og kalibrering 3

Roller fokusert på å gi informasjon relevant for kurskorrigering.

Er villig til å bli utsatt for eksperimenter og uferdige løsninger med det formål å avdekke hvor godt noe fungerer.

Evaluerer noe eller noen oppimot en subjektiv opplevelse av effekt og kvalitet.

Gjennomfører tester, stikkprøver og analyser for å kunne gi en tilbakemelding på hva som kan og bør forbedres.

🤩 Personlig og resonans 3

Roller fokusert på å gi personlig støtte og oppmuntring for å bygge selvtillit og velvære.

Tilbyr emosjonell støtte, forståelse og omsorg i et gjensidig forhold preget av tillit og lojalitet.

Aktivt oppmuntrende, skaper entusiasme og positiv energi rundt en persons innsats og prestasjoner.

Gir ubetinget støtte og beundring, ofte i en mer passiv rolle.