Library

A toolbox for leadership and development

The Wecomplish library is a toolbox for leading and developing yourself, your team and the organization. Different tools help you evaluate and improve different aspects of your professional and personal life.

Find relevant tools by searching, reviewing the featured content, browsing the different tool types or reviewing the index.


Category

Leadership

Develop leadership of self, team and organization.

Explore category

Category

Organization

Build a collective of people working toward a shared vision.

Explore category

Program

Lederfungering

Identifisere en leders styrker, svakheter, blindsoner og vekstpotensiale. Redusere mengden en leder ikke vet at de ikke vet om deres egen evne til å utøve proaktivt lederskap og være en velfungerende leder.

Dette programmet er også tilgjengelig på engelsk.

Dette programmet er tett knyttet til programmet for organisasjonell fungering.

Explore program

Program

Teamfungering

Forsikre at et team har den samstemtheten, fokuset og tilretteleggingen som trengs for å levere de riktige tingene effektivt og friksjonsfritt.

Explore program

Program

Organisasjonsfungering

Reflektere over, evaluere og kartlegge hvor godt organisasjonen fungerer. Identifisere hvor det har prioritet å utvikle fungeringsbevisstheten, skape bedre gjennomsiktighet i fungeringen og forbedre fungeringsprestasjonen.

Forbedre deltagernes innsikt inn i beste praksiser for organisasjonell fungering.

Dette programmet er tett knyttet til programmet for lederfungering.

Explore program

Program

Ledergruppefungering

Forsikre at ledergruppa har den samstemtheten, fokuset og fungeringsforståelsen som trengs for å lede organisasjonen effektivt i et langsiktig perspektiv.

Explore program

Program

Ansattfungering

Forsikre at en ansatt har den klarheten, støtten, selvtilliten og jobbopplevelsen som trengs for å fungere godt og gjøre en best mulig jobb.

Explore program

Program

Scaling an organization

Scale up the value creation of an organization without scaling up the amount of issues, costs and people proportionally.

Explore program

Program

Modern leadership

Faciliate awareness, understanding and reflection around modern leadership concepts.

Explore program

Program

Ledelse soft skills

Mestre soft skillsene som kjennetegner en god leder.

Explore program

Category

Individ

Forstå, hensynta og utvikle deg selv.

Explore category

Category

Livet

Forstå livet, din rolle i det og hvordan forbedre livsopplevelsen din.

Explore category

Category

Relasjoner

Forstå, hensynta og utvikle meningsfylte relasjoner til andre mennesker.

Explore category

Program

Individfungering

Leve og fungere best mulig som individ. Legge fundamentet for praktisering av egenkjærlighet og livsansvar.

Explore program

Program

Parfungering

Utvikle et parforhold det er godt å være en del av, hvor partene elsker og støtter hverandre i å bli den beste versjonen av seg selv.

Explore program

Program

Familiefungering

Utvikle en familie det er godt å være en del av og som støtter hverandre i å bli den beste versjonen av seg selv.

Explore program

Program

Selvutvikling

Kartlegg og forbedre egen evne til å bedrive selvutvikling effektivt.

Explore program

Program

Egenkjærlighet

Kartlegge i hvilken grad en er glad i seg selv og evner å praktisere egenkjærlighet.

Explore program

Program

Egenprioritering

Bli bedre til og mer komfortabel med å sette deg selv først. Få mindre dårlig samvittighet.

Explore program

Program

Mental robusthet

Takle mentalt utfordrende situasjoner bedre. Bli en person andre vil ha med seg i krigen.

Explore program

Program

Relasjonsutvikling

Få flere/bedre relasjoner til folk slik at du kan leve et bedre liv.

Explore program

Program

Få ting gjort

Bli mer produktiv og ha mindre dårlig samvittighet for det du ikke får gjort.

Explore program

Categories

Filters

Skillsets

Filters

Surveys

Filters

Responsibilities

Filters

Profiles

Filters

View entire library index