Library

An organized collection of useful work and life skills

Improve your awareness of how you and the people you care about can do great work, maintain better relationships and live a fulfilling life.


Program

Lederfungering

Identifisere en leders styrker, svakheter, blindsoner og vekstpotensiale. Redusere mengden en leder ikke vet at de ikke vet om deres egen evne til å utøve proaktivt lederskap og være en velfungerende leder.

Dette programmet er også tilgjengelig på engelsk.

Dette programmet er tett knyttet til programmet for organisasjonell fungering.

Explore program

Program

Teamfungering

Forsikre at et team har den samstemtheten, fokuset og tilretteleggingen som trengs for å levere de riktige tingene effektivt og friksjonsfritt.

Explore program

Program

Organisasjonsfungering

Reflektere over, evaluere og kartlegge hvor godt organisasjonen fungerer. Identifisere hvor det har prioritet å utvikle fungeringsbevisstheten, skape bedre gjennomsiktighet i fungeringen og forbedre fungeringsprestasjonen.

Forbedre deltagernes innsikt inn i beste praksiser for organisasjonell fungering.

Dette programmet er tett knyttet til programmet for lederfungering.

Explore program

Program

Ledergruppefungering

Forsikre at ledergruppa har den samstemtheten, fokuset og fungeringsforståelsen som trengs for å lede organisasjonen effektivt i et langsiktig perspektiv.

Explore program

Program

Ansattfungering

Forsikre at en ansatt har den klarheten, støtten, selvtilliten og jobbopplevelsen som trengs for å fungere godt og gjøre en best mulig jobb.

Explore program

Program

Modern leadership

Faciliate awareness, understanding and reflection around modern leadership concepts.

Explore program

Program

Ledelse soft skills

Mestre soft skillsene som kjennetegner en god leder.

Explore program

Program

Individfungering

Leve og fungere best mulig som individ.

Explore program

Program

Familiefungering

Utvikle en familie det er godt å være en del av og som støtter hverandre i å bli den beste versjonen av seg selv.

Explore program

Program

Selvutvikling

Kartlegg og forbedre egen evne til å bedrive selvutvikling effektivt.

Explore program

Program

Egenkjærlighet

Kartlegge i hvilken grad en er glad i seg selv og evner å praktisere egenkjærlighet.

Explore program

Categories

Filters

Skillsets

Filters

Surveys

Filters

Responsibilities

Filters

Profiles

Filters

View entire library index