Library

A toolbox for progress and development

The Wecomplish library is a collection of recipes that provide structure to common doing, learning, thinking and supporting tasks within both your professional and personal life.

Explore the recipes in the library, or copy them to your own Wecomplish platform to track the development in thinking, mastery, behavior and priorities for you and your team.


Anatomy

👔 Rolleklarhet

Få klarhet i hva som forventes av meg i min rolle. Unngå usikkerhet, misforståelser og tvetydighet rundt rolleforventninger.

Explore anatomy

Anatomy

💪 Mestringsklarhet

Få klarhet i hva jeg bør kunne for å anses som kompetent og kapabel. Unngå usikkerhet, misforståelser og tvetydighet rundt hva det vil si å mestre og lykkes med noe.

Explore anatomy

Anatomy

🎯 Fokusklarhet

Få klarhet i hva det er viktigst for meg å fokusere på nå og fremover. Unngå overveldelse, prioriteringsforvirring og utvanning av fokus.

Explore anatomy

Anatomy

🤝 Teamklarhet

Få klarhet i hva teamet mitt trenger for å være produktivt og nå sine mål. Unngå at folk forstår, handler og prioriterer ting ulikt.

Explore anatomy

Anatomy

👋 Markedsklarhet

Få klarhet i hvem vi kan skape verdi for og hvordan vi kommer i posisjon for å skape den. Unngå å ikke resonnere eller bygge tillit i markedet som et resultat av et uklart, inkonsekvent eller altetende markedsfokus.

Explore anatomy

Anatomy

⛰️ Bedriftsstrategi

Få klarhet i hvor bedriften skal og hvordan vi skal komme oss dit. Unngå manglende operasjonalisering og evaluering av strategien.

Explore anatomy

Survey

Hvor god er jeg til å lede meg selv?

Kartlegge hvor god en person er til å praktisere selvledelse.

Explore survey

Anatomy

🎧 Prioriteringer

Skape et overblikk over hva det er riktig og viktig for meg å fokusere på nå. Unngå å bli distrahert, fortape meg i detaljer eller la fokustyver få stjele min tid og mentale kapasitet.

Explore anatomy

Anatomy

🗄️ System for arbeidsorganisering

Få klarhet i hvordan noen organiserer eget arbeid. Forstå hvor gjennomtenkt en persons arbeidsorganiseringssystem er, og hvor godt det fungerer.

Explore anatomy

Program

Selvledelse

Forbedre evnen til å håndtere, fokusere, veilede, støtte og utvikle deg selv.

Explore program

Anatomy

🤔 Selvkunnskap

Forstå hva som gjør meg til meg. Få et overblikk over hvem jeg er og hvordan jeg fungerer og opererer. Sikre at jeg tar beslutninger i tråd med det som er best for meg, og at jeg lever mitt liv.

Explore anatomy

Categories

Filters

Anatomies

Filters

AI templates

Filters

Skillsets

Filters

Surveys

Filters

Responsibilities

Filters

Profiles

Filters

View entire library index