Library

An organized collection of useful work and life skills

Improve your awareness of how you and the people you care about can do great work, maintain better relationships and live a fulfilling life.


Category

Startup

A startup is a company or project undertaken by an entrepreneur to seek, develop, and validate a scalable business model. According to Paul Graham, a startup is a company designed to grow fast.

Explore category

Category

Organizational health

Ensure a healthy, high-functioning organization/team that meets expectations and can perform at its best over time.

Attract and retain the best people.

Explore category

Role

Team leader

Help my team become highly productive, successful and autonomous. Leverage and develop the people and resources available to the team.

Explore role

Role

Scaleup founder

Turn the organization into a resilient and scalable growth machine. Establish a solid foundation of structure, focus, leadership and accountability within the organization.

Explore role

Category

Organizational development

Improve the capabilities and well-functioning of the organization (through clarity, health and resilience) in order for it to produce more value to key stakeholders (clients, employees, investors, etc).

Read more about the concept of operationalizing data-driven organizational development.

Explore category

Category

Insight management

Ensure that insight is effectively retained, shared and improved within a team/organization. Read more about the concept of insight management.

Explore category

Role

Chief Executive Officer (CEO)

Develop a high performing and resilient organization with a clear vision for the future.

"As a CEO, you should only be doing the things that only you can do (and leave everything else to everyone else)."

Explore role

Category

Organizational clarity

Ensure everyone knows where the organization is headed, and their roles in getting there. Read more about the concept of organizational clarity.

Explore category

Category

Employee experience

Improve employee perception of their journey through the organization.

Explore category

Profile

Personer som ønsker å bli mer velbalanserte og velfungerende

Bli og få det bedre. Bli flinkere til å leve. Få bedre utbytte av det livet har å by på.

Explore profile

Profile

Personer som vi skape mer og bedre effekt mot målene sine raskere

Få mer gjort, både på egen hånd og sammen med andre.

Explore profile

Role

Individ

Utvikle og opprettholde høy livskvalitet slik at man kan tilføre andre verdi.

"Our ultimate responsibility is not to the social world, but to ourselves."
Explore role

Category

Ta vare på seg selv

Hjelpe deg selv først slik at du blir du en bedre person for de rundt deg.

Explore category

Category

Fokusere

Skape framdrift mot (og unngå bli distrahert vekk fra) ens mål.

Explore category

Category

Selvhåndtering

Regulere egne følelser, tanker og adferd effektivt i forskjellige situasjoner.

Explore category

Category

Motstandsdyktighet

Evnen til å håndtere og komme raskt tilbake fra stress og katastrofer.

Explore category

Category

Selvfølelse

Akseptere seg selv som den en er, og være bevisst egen verdi. Lav selvfølelse gjenkjennes med usikkerhet, selvkritikk og skyldfølelse.

Selvfølelse er en persons subjektive vurdering av verdien. Det er verdien du legger på deg selv basert på dine oppfattede egenskaper, og måten du føler deg, oppfører deg og forholder deg til andre avhenger av det.

Explore category

Category

Adferdsendring

Endre egne og andres vaner og adferd i et langsiktig perspektiv.

Explore category

Category

Forholde seg til andre

Fungere bedre i dialog, samarbeid og relasjon med andre mennesker.

Explore category

Category

Læring

Forstå/mestre noe bedre.

Explore category

Category

Personlig utvikling

Makse eget potensiale. Bli den beste versjonen av en selv.

Explore category

Category

Livsmestring

Få et bedre liv. Knytte en økt følelse av mestring til livet.

Explore category

Category

Finne tid

Få tid til det som er viktig.

Explore category

Category

Prestere

Nå krevende mål.

Explore category

Category

Foundational skills

Grunnleggende ferdigheter alle mennesker er tjent med å mestre.

Explore category

Skillsets

Filters

Responsibilities

Filters

Profiles

Filters

View entire library index