Anatomy

🤩 Bidragsintensjon

Skape klarhet i hvor jeg opplever det riktig, viktig og meningsfullt å bidra til verden. Unngå å miste meg selv i prosessen med å finne noe markedet er villig til å betale meg for.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Holistisk karriereplanlegging

🌟 Nordstjerner 4

Hva legger føringene for hvor jeg mener det er riktig, viktig og betimelig og bidra?

Sannheter som er styrende for mitt bidrag.

Ting jeg tror på som er styrende for hvor og hvordan jeg ønsker å bidra.

Ting jeg mener som styrer hvor jeg mener det er nødvendig å ta tak.

Hva jeg har observert i samfunnet som jeg mener vil være toneangivende for prioriteringer og fokus fremover.

🙌🏼 Effekt 3

Hva slags effekt jeg vil skape.

Hva ønsker jeg å påvirke positivt?

Hva mener jeg suksess ser ut som innenfor disse områdene?

Hvilket utbytte forventer jeg tilbake for innsatsen jeg legger ned?

🤗 Bidragsmottakere 3

Hvem vil jeg hjelpe?

I hvem sin tjeneste er jeg? Eks individet, organisjonen, samfunnet, myndighetene, familien, generasjonen (barn/forelder), kjønn.

På hvilken arena skal jegg tilføre verdi? Eks. på jobb, i hjemmet, i relasjon til/ledelses av andre, i relasjon til/ledelse av en selv, etc.

I hvilken fase av tilværelsen skal jeg bidra?

🤲 Mitt bidrag 3

Hva ønsker jeg å bidra med?

Innenfor hvilke områder ønsker jeg å skape verdi?

Hva ønsker jeg å bidra med?

Hva mener jeg man må sette av tid til, investere i og fokusere på for å lykkes?

🙅 Bidragspremiss 3

Hva er premissgivende for at jeg skal ønske å bidra?

Hvordan forventer jeg at de jeg samarbeider med ser på verden?

Hva forventer jeg at de rundt meg favoriserer og fremsnakker?

Hva er styrende for min tilnærming til å bidra?