Anatomy

Klarhetstiming

Skape en bevissthet om når klarhet er ønskelig, nødvendig og verdifullt. Forstå når det er riktig og viktig å prioritere klarhetsinvestering.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🧭 Navigere 3

Finne veien gjennom usikkerhet og forandringer.

Når vi ønsker å justere kurs eller navigere inn fremmede farvann. Eksempelvis når vi skal velge en ny karriere eller utvikle et nytt produkt.

Når vi ønsker å vite hvilke skjær som finnes i sjøen og navigere utenom dem.

Når vi ønsker å forstå hva som er riktig, viktig og godt.

🎯 Fokusere 3

Sikre målrettet og effektiv handling.

Når vi ønsker å stake ut en kurs for fremtiden.

Når vi ønsker å ta stilling til noe eller foreta et veivalg.

Når vi ønsker å bestemme oss for som skal gis oppmerksomhet først.

👯‍♀️ Samhandle 3

Opprettholde harmonisk og konstruktiv dialog.

Når vi ønsker å overhende et oppdrag, et ansvar eller en rolle. Eksempelvis i forbindelse med delegering, rolleomfordeling eller videreformidling av et oppdrag.

Når vi ønsker å samarbeide eller bli samsnakket om noe.

Når vi er uenige om noe.

💬 Kommunisere 2

Forsikre at budskapet når mottakeren.

Når vi ønsker å forsikre at budskapet har kommet over og vi har blitt forstått.

Når man samarbeider eller samhandler på tvers av kulturelle miljøer.

🤲 Tilrettelegge 2

Gjøre det enklere å gjøre de rette tingene.

Når vi ønsker å forstå eller formidle læringsmål, læringsmetoder og progresjon for en person.

Når vi ønsker å identifisere hva som kan og bør forbedres.

🧘‍♀️ Skape indre ro 3

Oppnå mental klarhet og fred.

Når vi ønsker oss oversikt, kontroll og indre ro.

Når vi ønsker å redusere usikkerhet, uforutsigbarhet og volatilitet.

Når man står overfor situasjoner som krever etisk bedømmelse. 

🤩 Forbedre egen livskvalitet 3

Gjøre livet enklere og bedre å leve.

Når vi ønsker å forstå hvor vi fungerer og hva vi trenger for å ha det bra.

Når vi ønsker å få klarhet i hva som skjer på innsiden av oss (tanker, følelser, responser, etc) og hva det forteller oss om oss selv.

Når vi ønsker å synkronisere tilværelsen med hva som er bra for oss.