Anatomy

🧑🏼‍🦰 Målgruppe

Utvikle en grovkornet/overordnet forståelse av hvem vi bør snakke og hva som kjennetegner de. Bli i stand til å identifisere og plukke målgruppen ut av en gruppe (sourcing). Unngå å kaste bort tid på folk som er en dårlig match for oss og det vi kan levere.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

👔 Rolle 3

Hva rår de over?

Hva kaller de seg selv?

Hva har de tillatelse til og myndighet over?

Hvor lenge har de hatt rollen?

🏭 Omgivelser 5

Hvordan påvirkes de av det som skjer rundt dem?

Hva er de naturlige konsekvenser av typen virksomhet (eks mennesker som primærressurs, kompetansekrevende arbeid, etc)?

Hvilken bransje tilhører bedriften de jobber i?

Hva slags typer tjenester leverer selskapet (eks konsulentvirksomhet, drift, etc)?

Hva kjennetegner det som oppleves riktig og tolerert i bedriften de jobber i?

☝️ Prioriteringer 3

Hva er viktigst for de?

Hva mener de suksess ser ut som?

Hva mener er er deres jobb å sørge for at er godt ivaretatt?

Hvilke utfordringer støter de på?

💅 Fremstår 3

Hvordan fremstår de fra utsiden/på overflaten?

Hvor gamle er/fremstår de? Hvilken generasjon tilhører de?

Hva kan vi gjenkjenne de på?

Hvordan fremstiller, presenterer og snakker de om seg selv?