Anatomy

🙅‍♀️ Hinderprofiler

Bli mer bevisst profilene som selv-saboterer eller på andre måter stikker kjepper i hjulene for egen suksess, fremgang og egenomsorg. Kartlegge hvilke profiler man selv eventuelt identifiserer seg med.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Overhandlingsvilje 3

Profiler med en tendens til å handle for fort og for mye.

Lover og planlegger mer enn man har tid til.

Handler uten tilstrekkelig tanke på konsekvensene, ofte styrt av øyeblikkets lyster eller følelser, som kan forstyrre langtidsplanlegging og måloppnåelse.

Gaper over for mange oppgaver og prioriteringer samtidig.

Underhandlingsvilje 3

Profiler med en tendens til å handle for sakte og for lite.

Venter med å handle inntil alle sider av saken er belyst og analysert.

Motstår endring og holder seg til kjente rutiner og vaner, selv når disse ikke lenger tjener deres beste interesser eller mål.

Skyver ting foran seg som er kjedelig, vanskelig eller ikke haster.

Sosialt styrt 3

Profiler som lar seg styre av hva som foregår rundt dem.

Måler kontinuerlig eget suksess og verdi opp mot andre, noe som kan føre til misunnelse, utilstrekkelighet, og en nedgang i motivasjonen.

Forsøker å gjøre alle fornøyd, ofte på bekostning av egne behov.

Krever sosial tillatelse og bekreftelse før man tør eller er villig til å handle.

Unngående 3

Profiler som søker å unngå eller omgå virkeligheten og de faktiske forhold.

Unngår konfronterende situasjoner, vanskelige oppgaver, og beslutningstaking for å slippe stress, angst eller konflikt.

Ser seg selv som et offer for omstendighetene, noe som fratar dem følelsen av personlig kontroll og ansvar for sine handlinger og livssituasjon.

Overdreven tilfredshet med seg selv og status quo som kan føre til stagnasjon, tap av muligheter og manglende personlig vekst.

Kravstorhet 2

Profiler som stiller urimelige forventninger til prestasjon og avstraffelse av seg selv.

Unngår å starte, fullføre eller bruker uforholdsmessig lang tid på å løse oppgaver i frykt for at arbeidet ikke vil møte urealistisk høye standarder.

Påfører seg selv mental eller fysisk avstraffelse for mangelfulle vurderinger eller dårlige valg.