Anatomy

📢 Kanalstrategi

Bli mer bevisst og tilsiktet til hva og hvordan vi nyttegjør en markedskanal. Unngå å forsøke å nå alle med alt, og dermed resonnere med ingen.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤔 Formål 4

Hvorfor ønsker vi å nyttegjør denne kanalen?

Hvem bestemmer hvem som skal få eie og forvalte kanalen?

Hvem eier kanalen og bestemmer til hva og hvordan kanalen skal utnyttes?

Med hvilken hatt på ønsker kanaleier å nyttegjør denne kanalen? Hvilket ansvar eller ansvarsområder  ønsker de at kanalen skal hjelpe de å ivareta?

Hva ønsker kanaleier å bruke denne kanalen til? Hvilke ansvar ønsker de at kanalen skal hjelpe de å ivareta? Hvilke jobber ønsker de at kanalen skal hjelpe de med å få gjort?

💎 Gevinst 3

Hva ønsker vi å få ut av denne kanalen?

Hva slags utbytte er vi på jakt etter å få i denne kanalen? Eksempelvis faglig, kommersielt, relasjonelt, intellektuelt, emosjonelt, sosialt, etc.

Hvilke utfordringer ønsker vi at denne kanalen skal hjelp oss med å løse?

Hva slags effekt ønsker kanaleier å skape i kanalen? Eksempelvis fange oppmerksomhet, skape nysgjerrighet utvikle bevissthet, bygge tillit, utdanne, skape kontakt, skape debatt, inspirere, skape refleksjon, læring, knytte kontakt, etc.

🤩 Suksess 2

Hva ser det å lykkes ut som i denne kanalen?

Hva slags respons er vi på jakt etter?

Hva optimaliserer vi for i denne kanalen?

🩺 Evaluering 3

Hvordan vi vi evaluere om vi lykkes i denne kanalen?

Hva forsøker vi å få folk til å gjøre/forplikte seg til i denne kanalen?

Hvordan vet vi om vi lykkes med strategien vår? Hva måler vi suksess på? Eks antall følgere, engasjement på posts, rekkevidde, kontakt med relevant målgruppe, etc.

Hvor mye tid og data trenger vi for å kunne evaluere? Hva bør vi se for å opprettholde eller justere kurs?

🍰 Segmentering 2

Hvem skal vi oppsøke eller henvende oss til i denne kanalen?

Hvem ønsker vi å komme i kontakt med via denne kanalen?

Hvordan skal vi engasjere oss og komme i dialog med denne målgruppen? Eksempelvis:

 • Lese/lære
 • Overvåke
 • Poste
 • Kommentere
 • Like-e
 • Støtte
 • Hjelpe
 • Anerkjenne
 • Mene/synse
 • Kuratere (reposte)
📌 Posisjonering 3

Hva skal vi fokusere på i denne kanalen?

Hvilke kjerneproblemer er vi fokusert på å adressere i denne kanalen?

Hvilke løsninger/produkter/tjenester promoterer vi?

Hvilket verdiforslag pusher vi?

🧑‍💻 Innholdsproduksjon 4

Hva slags innhold produserer vi for denne kanalen?

Hvem skriver jeg om? Hvem er hovedkarakteren i historien min? Eksempelvis meg selv, firmaet jeg jobber i, menneskene rundt meg, kundene mine, målgruppen min, etc.

Hva fokuserer vi innholdet rundt? Eksempelsvis:

 • Beskrive problemet og konsekvensene av det
 • Tilby tips og triks
 • Vise use cases
 • Promotere testimonials og case studies

Fokuserer vi på tekst, bilder, lyd eller video? Short eller long form?

Hvor hyppig skal vi produsere nytt innhold? Skal vi holde oss til spesifikke dager og tider på døgnet?

🗣️ Stemme 3

Hva slags stemme skal vi ha i denne kanelen?

På hvilket språk skal vi kommunisere?

Hva slags tone ønsker vi assosiert med denne kanalen?

Hva skal man få inntrykk av? Hva skal skinne igjennom? F.eks. profesjonalitet, åpenhet, sårbarhet, ydmykhet, innovasjon, kompetanse, etc.