Anatomy

😍 Anerkjennelsesobjekter

Få klarhet i hva man kan anerkjenne. Bli mer bevisst hva slags anerkjennelse en selv savner/har behov for, og hva man ønsker å fokusere på i ens egen anerkjennelse av andre.

Copy to your organization

🤔 Tilnærming 4

Anerkjennelse for måten noen har tilnærmet seg et oppdrag eller en utfordring.

Anerkjennelse for hva man ønsket å oppnå.

Anerkjennelse for det man forsøker å få til.

Anerkjennelse for måten man går frem på.

Verdsetting av den tid, energi, og dedikasjon en person har lagt ned, uavhengig av resultatet.

🏆 Utfall 3

Anerkjennelse for hva som har kommet ut av nedlagt innsats.

Anerkjennelse gitt for å nå bestemte mål eller for å oppnå eksepsjonelle resultater.

Anerkjennelse for skole- eller studieprestasjoner.

Anerkjennelse av den positive effekten av nedlagt innsats.

📈 Progresjonsmarkering 3

Anerkjennelse av hvordan noe har forflyttet seg i positiv retning.

Anerkjennelse av fremdriften som er skapt.

Anerkjenne en persons utvikling eller personlige vekst over tid, enten det er i ferdigheter, modenhet, eller selvforståelse.

Anerkjennelse av karrierevekst, faglig utvikling, eller tilegnelse av nye ferdigheter.

💪 Mestring 3

Anerkjennelse av hva man får til.

Anerkjennelse av situasjonen man står i eller har gått igjennom.

Anerkjennelse av evnen til å mestre eller lykkes med noe.

Verdsetting av evnen til å håndtere vanskelige situasjoner eller å komme seg etter tilbakeslag.

😅 Bidrag 4

Anerkjennelse for hva noen har bidratt med.

Anerkjennelse for bidrag til kunnskap, innovasjon, eller kritisk tenking.

Verdsetting av originale idéer, kunstneriske uttrykk, eller innovative løsninger.

Verdsetting av innsats for å forbedre samfunnet, støtte veldedighet, eller bidra til sosial rettferdighet.

Verdsetting av noe få eller ingen andre kunne bidratt med.

🤗 Individ 3

Anerkjennelse av noen som menneske.

Anerkjennelse av en persons fysiske utseende eller måten de presenterer seg på.

Anerkjennelse for hvem man er som person og hvordan man behandler andre.

Anerkjennelse av positive karaktertrekk som integritet, vennlighet, eller mot.