Anatomy

👀 Situasjonsklarhet

Få klarhet i situasjonen et selskap og en rolleinnehaver befinner seg i. Unngå å rådgi eller veilede prematurt, uten tilstrekkelig kontekstuell forståelse.

Copy to your organization

Selskapet

Hva slags selskap er dette? Hva gjør det for hvem? Hva er planene og ambisjonene for selskapet?

Ledelse og eiere

Hvem leder, eier og styrer selskapet? Hvor lang fartstid har lederne? Hva er ledelsen og styret fokusert på?

Rolle, ansvar og mandat

Hva er din rolle i selskapet? Hvilke ansvar og mandat har du?

Suksessdefinisjon

Hvorfor gjør du det du gjør? Hva ser suksess ut som for deg? Hva vil gjøre at du opplever å lykkes?

Rolleambisjoner

Hvilke ambisjoner og mål har du på egne vegne?

Prioriteringer 1

Hva er selskapet og du fokusert på nå om dagen? Hva påvirker prioriteringene?

Fokussambisjoner

Hva ønsker du å få satt av mer tid til eller få rigget bedre, men sliter pga mangler i tid, penger, klarhet, tilgang, mandat, kultur, kompetanse, prosess eller system?

Forsøk

Hva har dere forsøkt, men ikke lyktes tilfredsstillende med?

Rammebetingelser

Hvilke strategier, metodikker eller rammeverk legger rammebetingelsene for hva du skal gjøre og måten du går frem?

Rolleutfordringer

Hvilke utfordringer støter du på i praktisering av roller og ansvar?

Usikkerheter

Hva er du usikker på, bekymret for eller ser en risiko for at kan gå galt?

Verdihypotese

Basert på hva du vet og forstår om oss, hvordan har du tro på eller en mistanke om at vi kan hjelpe deg?

Samarbeidshensyn

Hvilke preferanser eller hensyn ønsker du vektlagt eller tatt i et eventuelt samarbeid? Eks. omstendigheter, personlighetstrekk, samarbeidspreferanser, etc.