Anatomy

🙅‍♀️ Beslutningshindre

Få klarhet i hva som gjør at noen nøler med å bestemme seg eller forplikte seg til noe (eksempelvis en prosess eller en beslutning). Utvikle forståelse for, empati med og en mer effektiv adressering av en persons beslutningshindre.
Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

😬 Skepsis 3

Bekymring knyttet til hvor trygt og forsvarlig jeg opplever det å forplikte meg.

Bekymring knyttet til noe som oppleves ukjent, annerledes, fremmed eller kontraintuitivt.

Bekymring knyttet til at noen oppleves uferdig, uprøvd, upolert eller usolid.

Bekymring knyttet til noe som oppleves risikabelt, usikkert, ustabilt eller i stadig omveltning.

🤔 Egnethet 3

Bekymring knyttet til hvor godt jeg opplever at dette egner seg for meg.

Bekymring knyttet til hvorvidt dette er en riktig og god match for meg og min situasjon og behov.

Bekymring knyttet til hvorvidt dette har fungert og skapt god effekt for andre i lignende situasjoner.

Bekymring knyttet til om dette kræsjer med mine verdier, verdenssyn, det jeg vil verne om eller hva jeg opplever moralsk og etisk forsvarlig.

🥊 Konsekvenser 3

Bekymring knyttet til ting jeg mener kan gå galt hvis jeg forplikter meg.

Frykt for utfallet av beslutningen vil være mislykket.

Frykt for at beslutningen kan få utilsiktede konsekvenser eller ringvirkninger.

Bekymring knyttet til hvordan andre vil forstå, reagere eller respondere på beslutningen.

🦋 Ringvirkninger 3

Bekymring knyttet til utilsiktede ringvirkninger av beslutningen.

Bekymring knyttet til at beslutningen vil sette en uheldig og irreversibel presedens.

Bekymring knyttet til å stjele tid og ressurser vekk fra konkurrerende prioriteringer.

Bekymring knyttet til å lukke døren for eller miste muligheten til å gjøre/fokusere på/forfølge andre muligheter.

🌎 Ytre forhold 3

Bekymring knyttet til hva jeg vil trenge av omgivelsene mine for å lykkes.

Bekymring knyttet til mandatet, tilliten og pondusen jeg vil trenge for å lykkes.

Bekymring knyttet til kulturen rundt meg og hvorvidt den harmonerer, er vennligstilt og forenelig med denne beslutningen. 

Bekymring knyttet til støtte, backing og budsjett jeg mener jeg vil trenge for å lykkes.

🤗 Personlige forhold 3

Bekymring knyttet til hva jeg trenger av meg selv for å lykkes.

Bekymring knyttet til min personlige motivasjon, drivkraft og gjennomføringsevne.

Bekymring knyttet til hvorvidt jeg vil være i stand til eller ha forutsetning for å lykkes.

Bekymring knyttet til hvor mye tankekapasitet jeg har å avse.

⌛️ Timing 5

Bekymring knyttet til hvorvidt det er rett tid å forplikte seg.

Bekymring knyttet til hvorvidt tiden er moden for å forplikte seg.

Bekymring knyttet mengden tid jeg har tilgjengelig til å investere i å lykkes.

Bekymring knyttet til min personlige energi og overskudd.

Bekymring knyttet til min evne til å forstå, forklare og forsvare min beslutning ovenfor både meg selv og mine omgivelser.

Bekymring knyttet til om dette er det jeg bør begynne med, prioritere og fokusere på nå.

📋 Beslutningskvalitet 4

Bekymring knyttet til kvalitet i beslutningen.

Bekymring knyttet til å mangle data, innsikt eller overblikk til å ta en god beslutning.

Bekymring knyttet til at beslutningsprosessen ikke har vært god eller omstendelig nok.

Bekymring knyttet til at det ikke er tatt riktige eller mange nok hensyn.

Bekymring knyttet til at hensynene ikke er prioritert, veid eller vektet godt nok i forhold til hverandre.

🕊️ Fri vilje 3

Bekymring knyttet til om jeg står fritt til å ta min egen beslutning.

Bekymring knyttet til å bli tvunget eller strong-armet inn i noe.

Bekymring knyttet til å bli overtalt, lurt eller manipulert til noe.

Bekymring knyttet til å ikke kunne angre, kansellere eller reversere beslutningen ved behov.