Anatomy

🤑 Kommersialisering

Skape klarhet i hvordan kommersialisere og kapitalisere på et konsept/en løsning/en verdiopplevelse. Unngå å kommersialisere noe folk ikke bryr seg om å betale for, eller som de opplever tonedøvt å kommersialisere (ref eksempler med Twitter og Tusenfryd).

Copy to your organization

Betalingsinnstilling

Hva er folks reaksjon, innstilling og holdning til å skulle betale for konseptet?

Betalingsmotivasjon

Hva er det som gjør folk motivert til å betale for konseptet? Hva opplever de at de går glipp av dersom de ikke betaler?

Betalingsvilje

Hva er det ved konseptet som folk er villige til å betale for? Hvorfor er de villig til å bruke penger på det?

Alternativ til betaling

Hva er alternativene til å betale for konseptet? Hvordan kan jeg få lignede utbytte uten å betale?

Budsjettkategori

Fra hvilket budsjett går penger til å betale for dette?

Budsjettstørrelse

Hvor mye penger bruker folk vanligvis på å betale for ting som dette?

Pakketering

Hvordan kan verdien brytes opp og pakketeres?

Betalingsmodell

Hvordan skal vi ta betalt?

Pris

Hva skal ting koste?