Anatomy

🤲 Rollestøtte

Ulike typer støtte, ressurser og innsikt som hjelper en rolleinnehaver å utføre sin rolle effektivt og utvikle seg profesjonelt. 

Copy to your organization

👯 Faglig fellesskap

Muligheter for å møte og samarbeide med andre rolleinnehavere for å dele erfaringer, lære fra hverandre, skape faglig tilhørighet og bygge støttende profesjonelle nettverk.

🎧 Faglig oppdatering

Podcasts, magasiner og tankeledere man kan følge for å holde seg oppdatert på fag, trender og temaer slik at man forblir relevant i rollen.

💡 Faglig innsikt

Innsikt i hva sammenlignbare rolleinnehavere tenker, mestrer, har ansvar for, prioritererer og får betalt.

💪 Utviklingsmuligheter

Utviklingsbudsjett, dedikert utviklingstid, utviklingsprogrammer, læringskultur og andre faktorer som kan bidra til å fremme læring og utvikling innen rollen.

👩‍🏫 Opplæring og utdanning

Kurs, workshops, seminarer og utdanningsløp som fokuserer på teorier, beste praksiser, verktøy og aktuelle trender innen rollens fagfelt.

😅 Mentoring og coaching

Erfarne rolleutøvere eller eksterne konsulenter som gir personlig veiledning for å utvikle ferdigheter, løse utfordrende situasjoner og forbedre beslutningstaking.

💬 Tilbakemeldinger og evaluering

Evalueringer som skaper refleksjon, bedre rolleforståelse, samt identifisering av styrker og forbedringspotensiale.

🔨 Ressurser og verktøy

Arbeidsbøker, online ressursbanker, sjekklister, prosessbeskrivelser og annet materiale som kan hjelpe rolleinnehaveren i deres daglige arbeid og beslutningsprosesser.

🧑‍💻 Teknologi og programvare

Teknologiske løsninger som hjelper rolleinnehaveren å løse nøkkeloppgaver, håndtere kompleksitet og forbedre effektiviteten og produktiviteten.

🤩 Karrierefremmende tiltak

Ting rolleinnehaveren kan ta initiativ til, fikse, få løst eller på andre måter ta tak i for å skape positiv oppmerksomhet rundt seg og sitt bidrag.

🧗 Karrieremuligheter

Nettverksmuligheter, jobbmuligheter, verv og andre muligheter som kan hjelpe rolleinnehaveren å utvikle egen karriere. 

✊ Politisk og juridisk

Entiteter som verner om rolleinnehavernes interesser og taler deres sak i politikken, konflikter og fordeling av goder.