Anatomy

Støttemotivasjon

Bli mer bevisst de forskjellige årsakene som kan drive noen til å oppsøke eller ta imot støtte.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

😩 Avlastning 4

Støtte motivert av å lette på børen man bærer.

Behov for umiddelbar hjelp eller støtte i en krisesituasjon eller under ekstraordinære omstendigheter.

Mangel på energi eller kapasitet til å ivareta noe på egen hånd.

Ønske om å redusere et fysisk, emosjonelt, kognitivt eller sosialt ubehag.

Ønske om å delegere ansvar eller oppgaver til andre for å redusere egen belastning eller fordi man føler at andre kan løse oppgavene bedre.

🥹 Tilhørighet og trygghet 3

Støtte motivert av å føle seg trygg og høre til.

Ønske om beskyttelse eller sikkerhet i usikre eller truende situasjoner, enten det er fysisk, økonomisk, emosjonelt, eller sosialt.

Bekreftelse på egne følelser, tanker, eller handlinger fra andre for å føle seg verdsatt og forstått.

Ønske om å føle seg mindre alene eller isolert ved å knytte seg til andre som kan tilby forståelse, empati, eller fellesskap.

🧭 Retning 3

Støtte motivert av å identifisere hvor man bør gå og driv til å bevege seg dit.

Ønske om å finne inspirasjon eller nye perspektiver som kan motivere og drive en fremover i prosjekter eller personlig utvikling.

Ønske om å se en selv, egen situasjon, muligheter og fallgruver tydeligere.

Ønske om å bli sjekket inn med og holdt ansvarlig til det man har satt seg fore.

😅 Energikonservering 3

Støtte motivert av å bruke mindre tid, energi og tankekraft på å utrette ting og oppnå mål.

Undring rundt hvilke muligheter som finnes der ute eller hvordan andre gjør ting.

Ønske om å tilegne seg ny kunnskap, ferdigheter, eller forståelse for å forbedre seg selv eller sin situasjon.

Ønske om å få gjort ting bedre/raskere/smartere.

🤩 Potensiale 3

Støtte motivert av å hente ut mulighetene i seg selv og sine omgivelser.

Ønske om å få til mer.

Ønske om å utforske eller realisere eget potensiale, verdier eller drømmer, enten det er personlig vekst, karriereutvikling, eller åndelig utvikling.

Ønske om raskere forflytning mot et mål eller en visjon.