Anatomy

🏗️ Bransjedynamikk

Bedre forstü dynamikken i en bransje i en region. Fü et overblikk over aktørene og eksterne forhold som püvirker hvordan bransjen fungerer og opererer.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Holdninger 2

Hva slags holdninger har eksterne aktører med lite kjennskap til bransjen? Eks. forutinntattheter, misoppfatninger, stereotyper, etc.

Hva slags holdning har aktørene i bransjen til hverandre? Tenker de pü hverandre som konkurrenter? Kolleger? Samarbeidspartnere?

Tilstand 2

Hvor etablert og moden er bransjen?

Hvor reguleringsutsatt er bransjen?

Aktører 3

Hvem er de ledende aktørene innen bransjen?

Hvilke aktører er toneangivende i ü sette bransjeagendaen og fremme bransjens sak?

Hvem utdanner aktørene i bransjen?

Handel 2

Hvilke aktører og profiler kjøper fra/handler ofte med bransjen?

Hva er de forskjellige aktørene og profilenes motivasjon for ü handle med bransjen?

Sosiale Faktorer 4

Hva slags mennesker tiltrekkes til bransjen? Eksempelvis innovative vs tradisjonelle? Karrierestyrte vs familiestyrte? Unge vs eldre? Kjønnsforskjeller? Etc.

Hvordan er arbeidsforholdene og arbeidsmiljøet i bransjen?

Hvordan pĂĽvirker demografien til de som jobber i bransjen dynamikken?

Hvordan hündterer bransjen spørsmül om etikk og sosialt ansvar?

Økonomi 3

Hva er den generelle økonomiske tilstanden til bransjen?

Hvilke omrĂĽder i bransjen tiltrekker seg mest investeringer?

Hvordan er kostnadsstrukturene distribuert i bransjen?

PĂĽvirkere 3

Hvilke eksterne forhold er vür bransje mest utsatt for og püvirket av? Eksemplevis markedsøkonomi, regulering, lovgivning, trender, forskning, etc.

Hvordan pĂĽvirker internasjonal politikk og globale hendelser bransjen?

Hvilke regulatoriske utfordringer stĂĽr bransjen overfor?

Markedsdynamikk 3

Hvordan endrer kundenes forventninger og adferd seg over tid?

Hvordan er markedet segmentert (geografisk, demografisk, atferdsmessig)?

Hva er barrierene for nye aktører som ønsker ü entre bransjen?

Strategi 2

Hvordan og hvorfor dannes strategiske allianser i bransjen?

Hvilke hovedstrategier anvender de ledende aktørene for ü oppnü konkurransefortrinn?

Risiko 2

Hvordan hĂĽndteres risiko i bransjen?

Er det spesielle ressurser eller infrastruktur som bransjen er spesielt avhengig av?

Utvikling 3

Hvor raskt skjer teknologiske fremskritt i bransjen?

Hvor raskt og effektivt adopterer bransjeaktører nye teknologier?

I hvilken grad pĂĽvirker digitalisering bransjen?