Anatomy

📒 Dokumentasjonsutnyttelse

Få et overblikk over de forskjellige aspektene som representerer god utnyttelse av intern bedriftsdokumentasjon (også kalt strukturkapital).

Unngå at dokumentasjon blir liggende og råtne på filserveren, eller at enkeltpersoner utvikler sine egne, private oppskrifter på hvordan ting bør gjøres som ikke finner veien tilbake til bedriften og kolleger.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🕵️ Tilgjengelig 4

Dokumentasjonen er lett tilgjengelig for de som trenger å bruke eller kontrollere den.

Dokumentasjonen er delt og tilgjengelig for de som forventes å vite om, forstå, forholde seg til og kontrollere den.

Det er tydelig hvor forskjellige typer dokumentasjon for forskjellige deler av bedriften forventes funnet, vedlikeholdt og plassert.

Det er enkelt å avdekke hvilken dokumentasjon som finnes og ikke gjennom f.eks. hierarkisk og uniform organisering av dokumentasjonen.

Det er enkelt å finne tilbake til konkret dokumentasjon man er på jakt etter gjennom f.eks. søk og filtrering.

💎 Verdifull 3

Dokumentasjonen er verdifull til vårt bruk.

Dokumentasjonen er fokusert rundt målene og prosessene vi trenger å fokusere på, og tilpasset måten vi er tjent med å angripe disse oppdragene.

Dokumentasjonen er oppdatert til å reflektere vår yngste læring om hva som er lurest og fungerer best.

Dokumentasjonen er testet og bevist å fungere for oss.

👕 Match 3

Dokumentasjonen passer godt til oss og det vi trenger nå.

Dokumentasjonen er tilpasset hvor stort og komplekst selskapet er nå (fremfor hva det vil være i fremtiden).

Dokumentasjonen er hverken for simplistisk (med mye rom for egen tolkning og feiling) eller for byråkratisk (med mange detaljer som sjelden tilfører betydningsfull verdi for oss). 

Dokumentasjonen er tilstrekkelig generelt beskrevet til at den kan gjenbrukes i prosesser som ligner på hverandre.

👍 Kjennskap 3

Folk synes det er enkelt å innrette seg etter dokumentasjonen.

Dokumentasjonen er forståelig for de som forventes å nyttegjøre den.

Folk er komfortable med å innrette seg etter dokumentasjonens føringer og instrukser.

Det er enkelt å følge av dokumentasjonen fordi den er bakt inn i systemer, prosesser og arbeidsflyter og andre måter som ting blir gjort på.

🤱 Kultur 4

Folk er opptatt av å ta godt vare på dokumentasjonen.

Dokumentasjonen nyttegjøres når og der vi forventer den nyttegjort.

Folk føler på eierskap til å forsikre at dokumentasjonen forblir relevant, oppdatert og nyttegjort.

Folk skriver ned, forbedrer og deler av dokumentasjon som beskriver hvordan de selv utfører egne roller og ansvar.

Dokumentasjonen kan gjenopprettes fra sikkerhetskopi dersom den utilsiktet går tapt.