Anatomy

Prioriteringsrammeverk

Få klarhet i hva og hvordan en bedrift prioriterer. Bedre forstå hvordan prioriteringer etableres, formidles, delegeres, følges opp og evalueres.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🌟 Nordstjerner 4

Hvor bedriften har tenkt seg.

Hvorfor eksisterer bedriften?

Hvem hjelper bedriften med hva?

Hvordan ser bedriften for seg fremtiden?

Hvordan planlegger bedriften å bevege seg mot sin visjon?

🧭 Kompass 5

Hva som evalueres for å vurdere om bedriften beveger seg i riktig retning.

Hva er bedriftens overordnede føringer for kultur og adferd?

Hva er de overordnede målene bedriften forsøker å nå, og hva ser det ut som å nå de?

Hva er de overordnede indikatorene som viser om bedriften beveger seg i riktig retning, og innen hvilket intervall forventes de å prestere?

Hva er hindrene bedriften trenger å passere for å lykkes?

Hva evaluerer bedriften om oppleves sunt, godt, friksjonsfritt og velfungerende (eks kultur, ansattopplevelse, kundeopplevelse, etc)?

🏃 Metode 5

Hvordan prioriteringer oppstår, brytes ned, delegeres og følges opp.

Hvilke forhold dikterer, legger føringer for eller begrenser prioriteringene?

Hvem har ansvar for å sette, bryte ned, følge opp, rapportere status på og evaluere progresjon på prioriteringer?

Hvilke prosesser bidrar til å sørge for at prioriteringer identifiseres, delegeres, følges opp, rapporteres status på og evalueres?

I hvilke systemer forventes folk å formidle, bryte ned, delegere, følge opp, rapportere status på og evaluere prioriteringer?

Hvilke metodikker brukes til å sette, bryte ned, delegere og evaluere prioriteringer?