Anatomy

💎 Verdiskapning

Skape klarhet i hvordan vi skaper verdi. Bedre forstå og formidle verdien vi skaper, fra både vårt og kundens perspektiv.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

👀 Vårt verdiperspektiv 5

Hvordan forstår og tenker vi om verdien vi skaper?

Hvilke ansvar, prosesser eller jobber skal vi bidra til å gjøre enklere, billigere, bedre eller raskere?

Hvilke milepæler, mål eller nøkkelindikatorer skal vi påvirke positivt?

Hvordan forstår vi vår rolle i verdiskapningen ovenfor kunden?

Når noen spør oss hva vi driver med, hva sier vi? Hva gjør vi for å skape verdi?

Hvem bidrar til å skape lignende verdi som oss?

🌽 Verdiressurser 3

Hva vi disponerer i vår verdiskapning.

Hva har og kan vi som få eller ingen andre har/kan?

Hvilke konsepter, rammeverk, metodikker eller verktøy disponerer og nyttegjør vi i vårt arbeid?

Hvilke løsninger disponerer vi som vi kan bruke til å skape verdi?

🏭 Verdiskapningsorganisering 3

Hvordan vi har rigget organisasjonen for å skape verdi.

Hvordan skaper vi verdi (eksempelvis gjennom foredling, videreforhandling, bevisstgjøring, sparring, rådgivning, kunnskapsformidling, etc)?

Hva er verdiskapsningsmodellen vår (eksempelvis konsulent, varehandel, levere prosjekt, drive forvaltning, bedrive produksjon, etc)?

Hvilke prosesser benytter vi oss av for å skape verdi?