Anatomy

💪 Mestringsklarhet

Få klarhet i hva jeg bør kunne for å anses som kompetent. Unngå usikkerhet, misforståelser og tvetydighet rundt hva det vil si å mestre noe.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤔 Forklaring 3

Hva er dette for noe?

Hva er formålet med dette ferdighetssettet? Hva blir jeg i stand til når jeg mestrer det?

Hva er definisjonen av dette ferdighetssettet? Hva er en nyttig mental modell for å tenke på hva det innebærer?

Hvilke ord og uttrykk brukes i sammenheng med dette ferdighetssettet? Hvilke begreper bør man være kjent med?

😅 Motivasjon 3

Hva er motivasjonen for å mestre dette ferdighetssettet?

Når er det relevant å nyttegjøre dette ferdighetssettet? Hva slags problemer løser det? Hva er motivasjonen (hvilke smerter unngår vi og hvilke fordeler oppnår vi) i konteksten av de forskjellige bruksområdene?

Hva er fordelene ved å bruke tilstrekkelig tid på å praktisere dette ferdighetssetet? Hva er gevinstene ved å praktisere det godt?

Hva kan skje om man ikke bruker nok tid på å praktisere dette ferdighetssettet? Hva er konsekvensene av å gjøre det dårlig?

🔗 Kontekst 2

Hva henger dette sammen med?

Hvilke konsepter er nært knyttet til dette ferdighetssettet og hvordan skiller de seg fra dette ferdighetssettet?

Hvilke andre ferdighetssett er det relevant å mestre for å bli enda bedre på dette ferdighetssettet?

💎 Suksesskriterier 3

Hva ser det å gjøre en god jobb ut som?

Hva må du kunne gjøre og mestre for å anses som dyktig i ferdighetssettet?

Hva bør du kunne skape av resultater og utfall for å anses som dyktig i dette ferdighetssettet?

Hvordan ser bra ut som? som Hva er de ulike perspektivene å vurdere når man skal evaluere kvaliteten på prosessene og resultatene?

💡 Kompetente 3

Hvem innehar praktisk og teoretisk forståelse for dette ferdighetssettet?

Hvem praktiserer vanligvis på dette ferdighetssettet? Hvem lærer det bort? Hvem er ekspertene? Hvem er ansvarlig for at det blir gjort bra?

Hvilke spesifikke personer er anerkjent for å være eksperter og tankeledere innenfor dette ferdighetssettet?

Hvor kan jeg møte og utveksle erfaringer med andre som praktiserer dette ferdighetssettet?

🌱 Læring og støtte 5

Hvordan kan jeg bli bedre til å praktisere dette ferdighetssettet?

Hva er de anbefalte ressursene (bøker, kurs, nettsteder osv.) for å lære dette ferdighetssettet? Er det spesifikke læremidler eller plattformer som er allment anerkjent som de mest effektive?

Hva slags øvelser, prosjekter eller praktiske anledninger gir en mulighet til å øve og bli bedre til dette ferdighetssettet?

Hvor kan jeg få råd, veiledning og støtte når jeg støter på utfordringer med dette ferdighetssettet?

Hvordan kan man få tilbakemelding på fremgang og prestasjoner? Er det etablerte evalueringskriterier eller metoder for å vurdere ferdighetsnivået?

Hvordan holder jeg meg oppdatert på nye utviklinger, trender og fremskritt innenfor ferdighetssettet?

🏃 Utøving 3

Hvordan går jeg frem for å praktisere dette ferdighetssettet?

Hva er de forskjellige tilnærmingene til dette ferdighetssettet? Hvilke prosesser er involvert i å praktisere det? Hvilke metodikker eller rammeverk brukes?

Hvilke verktøy og systemer bruker ekspertene å praktisere dette ferdighetssettet?

Hvilke ting har eksperter funnet ut at er lurt når man praktiserer dette ferdighetssettet?

⚠️ Spesielle hensyn 3

Hva bør jeg være spesielt oppmerksom på ved praktisering og navigering i dette ferdighetssettet?

Hva er hovedutfordringene eller ting folk ofte gjør feil som resulterer i at de mislykkes?

Hva er de etiske retningslinjene eller prinsippene som er relevante for dette ferdighetssettet? Hvordan kan en forsikre at man praktiserer i tråd med etiske standarder og samfunnsmessige forventninger?

Er det noen spesifikke typer mennesker (i form av personlighetstrekk, tro, styrker og svakheter, tankesett, tenkemåter eller annet) som har en tendens til å mestre dette ferdighetssettet lettere/intuitivt, eller som har en tendens til å slite mer med å mestre dette ferdighetssettet?