Anatomy

😩 Utfordringsforklaring

Forstå og bli bedre i stand til å gjenkjenne en utfordring. Ta stilling til hvorvidt man har utfordringen og hva som kan gjøres for å motvirke den.

Copy to your organization

Forklaring

Hva menes med denne utfordringen? Hva innebærer den?

Natur

Hva er utfordingens natur? Hva gjør den utfordrende?

Situasjon

I hvilke situasjoner oppstår denne utfordringen?

Bevis

Hva kan vi peke på som bevist for at utfordringen eksisterer i en konkret kontekst/miljø?

Symptomer

Hva er symptomer på denne utfordringen?

Problemopplevere

Hvem opplever denne utfordringen problematisk (kjenner den på kroppen)?

Forverrere

Hvilke forhold bidrar til å gjøre denne utfordringen mer problematisk? Eks situasjoner, ambisjoner, omstendigheter, personligstyper, etc.

Omgåelser

Hva gjør folk i et forsøk på å omgå eller unngå utfordringen?

Mental kostnad

Hvilke negative psykologiske effekter har denne utfordringen?

Savn

Hva kan man oppleve å savne man når man har denne utfordringen?

Progresjon

Hvordan påvirker denne utfordringen evnen til å skape progresjon?

Kommunikasjon

Hvordan bidrar denne utfordringen til å skape forvirring, uklarhet eller mistillit?

Økonomisk kostnad

Hvordan koster denne utfordringen penger?

Sosial friksjon

Hvordan har denne utfordringen konsekvenser for kommunikasjon, samarbeid og samspill?

Gevinster

Hva er gevinstene dersom man lykkes med å løse denne utfordringen?

Rotårsaker

Hva er rotårsakene til at utfordringen oppstår?

Løsninger

Hva kan gjøres for å motvirke utfordringen?