Anatomy

⛱️ Ferieønsker

Reflektere over og strukturere tanker og idéer om hva jeg kan gjøre for å ha en best mulig opplevelse og utnyttelse av en ferie.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤔 Formål 3

Hvorfor og hvordan vil jeg ha ferie?

Hva er jeg først og fremst ute etter å få ut av ferien? Eksempelvis slappe av, ha det gøy, oppleve ting, kvalitetstid med andre, fri fra forpliktelser, rom til å skape, tid til å tenke, etc.

Hva skal gå bra, være lov eller være enkelt for at jeg skal ha det bra i ferien? Eksempelvis lite konflikt, lite bekymring, pent vær, tilgang på andre mennesker, frihet og rom for å prioritere meg og det jeg vil gjøre, orden rundt meg, fleksibilitet/humør/hensyntagelse fra hverandre, etc.

Hvordan vet jeg at jeg har hatt en bra ferie? Hva sitter jeg igjen med? Eksempelvis nye minner, følelse av uthvilthet, følelse av progresjon, solskille, etc.

🎢 Opplevelser 3

Opplevelser jeg kan ha.

Nye ting eller steder jeg vil se eller oppleve.

Ting jeg vil gjøre igjen fordi jeg knytter nostalgi og gode minner til det.

Ting jeg vil gjøre for å skape minner jeg kan glede meg over og se tilbake på.

😌 Nytelse 3

Ting jeg kan gjøre for å nyte ferien.

Ting jeg vil gjøre for å ha det gøy.

Ting jeg vil unne meg litt ekstra av fordi det er ferie.

Ting jeg vil gjøre eller slippe å gjøre/tenke på for å føle at jeg har et avbrekk fra hverdag og forpliktelser.

👯‍♀️ Sosialt 3

Ting jeg kan gjøre med andre.

Ting jeg vil gjøre for å ha det hyggelig sammen med andre.

Ting jeg vil gjøre for å bygge bånd og føle på samhold og tilhørighet til andre.

Ting vi vil gjøre sammen med andre for å markere eller feire noe.

🧘 Egenutfoldelse 3

Ting jeg kan gjøre for å utfolde og ta vare på meg selv.

Ting jeg vil gjøre for å sikre at mine preferanser og behov ivaretas,

Ting jeg vil gjøre for å lade batteriene og sikre at jeg er klar til å gjenoppta hverdagen.

Ting jeg vil gjøre for å utfolde meg kreativt og skape noe nytt.

💪 Forbedring 3

Ting jeg kan gjøre for å forbedre meg selv og mine omgivelser.

Ting jeg vil forstå eller mestre bedre.

Ting jeg vil gjøre for å investere i redusert friksjon og bedre kommunikasjon, samspill og samarbeid.

Ting jeg vil gjøre for å sikre at ting er i orden og godt ivaretatt.

🤩 Livsinvestering 3

Ting jeg kan gjøre for å skape et bedre liv for meg selv.

Ting jeg vil gjøre for å se meg selv og min egen situasjon klarere.

Ting jeg vil gjøre for å bli bedre kjent med og forstå meg selv og de rundt meg.

Ting jeg vil gjøre for å skape inspirasjon og klarhet slik at jeg kan bevege meg nærmere mine mål og mer effektivt adressere mine utfordringer.