Anatomy

☀️ Ferieutbytte

Få et overblikk over forskjellige typer utbytte man kan forvente av det å ha ferie. Bli mer bevisst hva slags utbytte en selv eller andre setter mest pris på eller har mest behov for.

Copy to your organization

🛟 Komme ovenpå 3

Få hodet over vann etter en travel og krevende periode.

💪 Selvrealisering 2

Sette egne idéer, prosjekter og ambisjoner ut i livet.

⛰️ Progresjon 3

Skape klarhet, fremdrift og redusert friksjon innen de områdene av tilværelsen som man bryr meg om.

🪶 Stimulering 6

Bli kilt innen forskjellige områder av tilværelsesopplevelsen.

Stimulering av kroppen gjennom f.eks. aktivitet, bevegelse, meditasjon, pust eller sentralstimulerende midler.

Stimulering av sansene gjennom lys, lyd, lukt, smak og berøring.

Stimulering av følelselslivet gjennom å f.eks se en film, lese en bok, lytte til musikk, oppleve natur, være sammen med folk man er glad i, etc.

Stimulering av hodet gjennom f.eks. læring, tilføring av nye perspektiver, refleksjon, analyse, etc.

Stimulering av forstå og sette seg inn i andres opplevelser gjennom f.eks. lesing, gå på museum, smake lokal mat, lytte til lokal musikk, oppleve lokale skikker og tradisjoner, etc.

Stimulering gjennom å føle på nærhet, tilknytning, tilhørighet, samhold, forståelse og kjærlighet til andre mennesker.