Anatomy

🤝 Teamklarhet

Få klarhet i hva teamet mitt trenger for å være produktivt og nå sine mål. Unngå at folk forstår, handler og prioriterer ting ulikt.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🏔 Retning 2

Hvor skal vi hen?

Hvorfor trenger dette teamet å eksistere?

Hvordan skal vi gjøre vår del for å bevege oss mot den overordnede visjonen og strategien til selskapet?

🤩 Verdimottakere 5

Hvem hjelper vi?

Hva slags typer folk hjelper vi?

Hvilken andel av disse folka er vi fokusert på å hjelpe?

Hvordan tilbyr vi hjelpen vår?

På hvilke andre måter løser folk lignende problemer?

Hvilke bekymringer og innvendinger støter vi på når vi foreslår å gjøre ting på vår måte?

🏆 Evaluering 3

Hvordan evaluerer vi suksess, prestasjon og fungering?

Hvilke dimensjoner er det vår jobb å forsikre at er velfungerende, sunnne, modne, mestrede og av høy kvalitet?

Hvor bør vi jevnlig innhente folks opplevelse av og tilbakemelding på?

På hvilke nøkkelindikatorer måler vi suksess?

🤝 Ansvar 2

Hva foreventes vi å forsikre at blir tatt hånd om?

Hvilke ansvarsområder er det vår jobb å forsikre at er ivaretatt på organisasjonens vegne?

På hvilke roller fordeler vi forventninger til mestring og ansvarsivaretagelse?

🌱 Talentutvikling 2

Hvordan tydeliggjør vi forventninger til mestring og potensiale?

Hva trenger vi å mestre for å kunne levere på oppdraget vårt?

Hvilke ressurser kan folk benytte seg av for å forbedre eget mestringsnivå?

📖 Rutiner 4

Hvordan jobber vi?

Hvilke føringer eksisterer for adferden vår?

Hva forventes vi å være i stand til å gjennomføre?

Hva slags innsikt har vi samlet så langt som er spesielt relevant for oss og vår situasjon?

Hvordan gjennomfører vi konkrete steg i en prosess?

🛠 Verktøy 4

Hva benytter vi oss av for å få jobben gjort?

Hvor finner og lagrer vi informasjon?

Hvem hjelper oss å levere?

Hva benytter vi oss av?

Hvordan organiserer vi gjentagende dokumenter?

📌 Prioriteringer 3

Hva er det viktigst for oss å fokusere på nå?

Hvilke mål forsøker vi å nå?

Hva er våre prioriterte initiativer?

Hva planlegger vi å gjøre?

⚠️ Hindre 5

Hva holder oss tilbake?

Hva må vi overvinne for å nå målene våre?

Hva trenger vi å bestemme oss for for å fortsette, redusere friksjon og unnå forvirring?

Hva er vi bekymret for at kan skje?

Hva er vi usikre på, eller trenger å stemme for at vi skal lykkes?

Hvilket potensiale for forbedring krever vår oppmerksomhet?