Anatomy

✋ Adferdshindre

Få klarhet i hva som hindrer noen i å pålitelig praktisere en viss type adferd (eksempevis en rolle, et ansvar eller en vane) over tid.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🤨 Innstilling 3

Hvordan jeg tenker om det å skulle praktisere adferden.

Hvordan henger adferden sammen med hvordan jeg ser på meg selv, og hva jeg ønsker å være?

Hvordan påvirkes adferden av hva folk rundt meg opplever som akseptert, vanlig eller viktig?

I hvilken grad forventer jeg å lykkes og skape ønsket effekt når jeg praktiserer adferden?

😅 Tilrettelegging 3

Hvor enkelt jeg opplever det å praktisere adferden.

Hvilke mekanismer er designet for å belønne meg dersom jeg lykkes å opprettholde adferden (eller straffe meg dersom jeg ikke lykkes)?

Hva føler jeg har eller mangler av kunnskap og forståelse for å kunne praktisere adferden godt?

Hvordan påvirkes adferden av min tilgang på tid, penger og fokus?

🏃🏾 Tilnærming 3

Hvordan jeg går frem for å praktisere adferden.

Hva optimaliserer jeg for i praktiseringen av adferden? Hva forstår jeg som suksess?

Hvilke prosesser, programmer, systemer eller rammeverk bruker jeg for å skape ønsket effekt?

Hva har jeg gjort for å forsikre at adferden praktiseres systematisk, rutinemessig og gjennomsiktig som del av en vane, ansvar eller gjentagende prosess?

💪🏼 Selvledelse 3

Hvordan jeg holder meg selv til å opprettholde adferden.

Hvordan har jeg rigget meg å praktisere adferden?

Hvordan holder jeg meg selv til adferdspraktiseringen?

Hvor og hvordan fører jeg oversikt over prioriteringer, aktivitet og progresjon?

👏🏼 Sosialt 3

Hvordan omgivelsene mine hjelper meg å lykkes.

I hvilken grad har jeg tilgang og evne til å støtte meg på andre for å identifisere og adressere praktiske, rasjonelle og emosjonelle utfordringer?

I hvillken grad blir jeg sett og anerkjent for innsatsen jeg legger ned?

I hvilken grad får jeg påpakning dersom jeg ikke praktiserer ønsket adferd?