Anatomy

✍️ Forfatter

Bedre forstå en forfatter, deres arbeid og tanker.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Bakgrunn

Hva er forfatterens bakgrunn og utdannelse?

Emner

Hvilke emner har forfatteren skrevet om?

Ekspertområder

På hvilke områder anses de som en ekspert?

Viktige bidrag

Hva er forfatterens viktigste bidrag?

Viktige arbeider

Hva er deres viktigste verk, når det gjelder bøker, artikler, publikasjoner osv.?

Perspektiv

Hvordan kan deres perspektiv på temaene de skriver om best oppsummeres?

Konkurrerende perspektiv

Hva er noen konkurrerende perspektiv, og hvem har disse perspektivene?

Nøkkelkonsepter

Hvilke nøkkelkonsepter, rammeverk eller andre typer mentale modeller har de introdusert eller fremsnakket?

Relevans

Hvilke avdelinger eller rolleinnehavere i en bedrift vil ha størst utbytte av å lese forfatteren?

Rolleforslag

Hvis penger og tilgjengelighet ikke var en begrensning, hva slags arbeid ville man ideelt sett ansatt forfatteren til å gjøre? Hva slags rolle i hva slags organisasjon ville de brilijert i?

Foredragsforslag

Hvis penger og tilgjengelighet ikke var en begrensning, hva slags foredrag ville man ideelt sett hyret forfatteren til å holde? Hvilke temaer vil være mest interessante å høre fra dem om?

Forelesninger og presentasjoner

Finnes det noen forelesninger eller presentasjoner gitt av denne forfatteren offentlig tilgjengelig på Youtube eller andre steder?