Anatomy

🎯 Fokusklarhet

Få klarhet i hva det er viktigst for meg å fokusere på nå og fremover. Unngå overveldelse, prioriteringsforvirring og utvanning av fokus.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

👏🏼 Suksess 4

Hva ser det å lykkes ut som?

Hva går godt eller oppleves som velfungerende når jeg gjør jobben riktig?

Hvilke nøkkelindikatorer forsøker jeg å påvirke positivt?

Hvilke milepæler forsøker jeg å nå, og hvorfor er det viktig å nå de?

Hva bør jeg bruke tid og energi på i dag for å oppnå gevinster og unngå smerte i fremtiden?

🏁 Mål 3

Hva skal jeg utrette?

Hva ønsker jeg å kunne krysse av på listen min de neste 3 - 6 månedene?

Hvilke initiativer planlegger jeg for å kunne bevege meg mot disse målene?

Hva er de neste stegene jeg trenger å ta for å skape fremdrift på disse initiativene?

👔 Rolle 3

Hva er det viktigst at jeg ivaretar?

Hvilke ansvarsområder er de viktigste for meg å ivareta fremover?

Hvilke roller er det viktigst at jeg praktiserer og utvikler meg innen for å bevege meg nærmere suksess?

Hvilke rolleforventninger trenger jeg å gi mer tid, praktisere oftere eller utøve mer effektivt?

🌱 Potensiale 3

Hva jeg kan bli bedre til?

Hvor er jeg tjent med å utvikle meg de neste 3 - 6 månedene for at jeg skal kunne bevege meg raskere mot suksess?

Hvor trenger jeg hjelp, avlastning og veiledning for å øke farten min?

Hva er de konkrete tingene jeg trenger å fokusere på å forstå bedre eller bli mer komfortabel med de kommende ukene?

⚠️ Hinder 3

Hva holder meg tilbake?

Hvilke ting står mellom meg og det jeg forsøker å få til?

Hva er det jeg er usikker på eller ikke har klart for meg som gjør meg nølende til å ta neste steg?

Hvilke ting er det jeg trenger å få landet eller bestemme meg for?