Anatomy

💎 Verdiforslag

Få klarhet i for hvem og hvordan vi kan skape verdi. Skape et verdiforslag som henger sammen og bygger tillit til at vi forstår hva vi prater om. Unngå å skulle hjelpe alle med alt.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🥸 Målgruppe

Hvem kan vi hjelpe?

💪 Jobb/ansvar

Hva forsøker de å få gjort?

😅 Motivasjon

Hva er motivasjonen for å få gjort det? Hva forventer de å oppnå dersom de gjør en god jobb?

👀 Situasjon

Hvilken situasjon befinner de seg i?

😓 Utfordringer

Hvilke utfordringer støter de på?

😩 Konsekvenser

Hvilke smerter opplever de som en konsekvens av disse utfordringene?

☝️ Rotårsak

Hva er rotårsaken til disse utfordringene?

🤲 Hjelp

Hva kan vi hjelpe de med?

🦸 Evner

Hva vil vår hjelp gjøre de i stand til? Hvilke superkrefter vil de få?

🤩 Gevinst

Hvilke gevinster vil de få som et resultat av vår hjelp?

🎁 Løsning

Hvordan skaper vi denne gevinsten?