Anatomy

👣 Personinntrykk

Forme et inntrykk av en annen person. Forstå bedre hva de er opptatt av og hvorfor. Begynne å besvare spørsmålet "What’s going on here, with this human?"

Copy to your organization

Karaktertrekk

Hvordan oppleves de fra utsiden og i møte med dem?

Situasjon

Hvilken situasjon befinner de seg i?

Roller

Hvilke roller har de?

Selvkarakteristikk

Hvilke ord bruker de for å beskrive seg selv og deres fremgangsmåte?

Utfordringer

Hvilke utfordringer observerer de rundt seg som de bryr seg om å gjøre noe med?

Ambisjon

Hva ønsker de å bli/få til/utrette?

Savn

Hva savner eller mangler de i egen tilværelse?

Tilnærming

Hvordan går de frem for å bidra og ta tak i utfordringer.

Nordstjerner

Hva er viktig, riktig og verdifullt for dem?

Styrker

Hva virker de å mestre og lykkes bedre med enn andre?

Vansker

Hva sliter de med?

Investeringsvilje

Hva mener de er verdt og viktig å bruke tid og energi på?

Driv

Hvorfor gjør de det de gjør? Hva driver og motiverer dem? What makes them tick?

Hindre

Hva står i veien for deres idealbilde av verden?

Dialogutbytte

Hva får de ut av å snakke med meg?