Anatomy

😅 Entreprenørhindre

Forstå de psykologiske barrierene som kan forhindre eller begrense entreprenører i å starte en bedrift, undersøke markedet, forstå konkurransen, posisjonere sine produkter og lykkes med å ta dem til markedet.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

🥺 Bra nok 3

Hindre knyttet til opplevelsen av å ikke være bra nok.

Frykten for at man ikke er god eller flink nok til å lykkes.

Frykten for å oppdage at noen andre gjør det man ønsker å gjøre mye bedre enn en selv (så man kan bare pakke sekken sin og dra hjem igjen).

Frykten for at en selv eller ens produkter og tjenester ikke får eller finner innpass i bransjen eller markedets eksisterende arbeidsflyter.

😣 Misbruk 3

Hindre knyttet til frykten for å bli utnyttet eller misbrukt.

Frykten for at noen skal stjele eller kopiere idé, produkt eller prosess.

Frykten for at noen skal benytte seg av og få verdi fra en uten å betale for det det er verdt.

Frykten for at noen skal ta noe man har skapt og bruke det på en måte som det ikke er tiltenkt.

🫣 Oppfatning 3

Hindre knyttet til hvordan man oppfattes av seg selv eller andre.

Frykten for å fremstå som en "one-trick pony" (noen som kun er god til én ting) dersom man presenterer et enkelt eller oversimplifisert produktutvalg til markedet.

Frykten for å at andre vil oppleve en som en "failure" eller se en i et dårligere lys dersom man ikke lykkes.

Frykten for at det vil oppfattes som en innrømmelse av feil eller feiling dersom man endrer  forretningsmodellen basert på markedstilbakemeldinger, ny innsikt eller endrede omstendigheter.

✋ Begrensning 3

Hindre knyttet til å begrense ens muligheter.

Frykten for å begrense hvordan og ovenfor hvem man kan skape verdi, gjennom å f.eks. begrense eller spisse produktporteføljen.

Frykten for å begrense innenfor hvilke fagområder og interessefelter man kan få utforske, lære og levere.

Frykten for å begrense/redusere poolen av potensielle kjøpere gjennom f.eks. segmentering eller posisjonering.

😩 Dårlige vurderinger 5

Hindre knyttet til det å gjøre dårlige vurderinger.

Frykten for å ikke fokusere på de rette tingene eller prioritere tiden sin feil.

Frykten for å lage noe som folk opplever for annerledes eller fremmed til at de er villige til å ta det i bruk.

Frykten for å lage noe markedet ikke er modent eller klart for enda.

Usikkerhet rundt en beslutning grunnet overveldelse av data, forskning eller valgmuligheter.

Frykten for å forplikte seg til noe galt eller suboptimalt.

😔 Feiling 3

Hindre knyttet til det å mislykkes.

Frykten for å ikke lykkes med å skape verdien man har forespeilet.

Frykten for å måtte gå tilbake til en jobb som harmonerer dårligere med hvordan man ønsker å bidra, og som man får mindre mening, energi og lykke ut av.

Frykten for å ikke lykkes kommersielt, og dermed ikke kunne betjene kostnader eller opprettholde livsstilen man selv eller ens familie forventer.

🤨 Suksessforutsetning 3

Hindre knyttet til hvordan markedet evaluerer ens forutsetning for å levere godt.

Frykt for å ikke ha god nok/rett utdannelse, sertifiseringer eller akkrediteringer til å komme gjennom nåløyet.

Frykt for å ikke kunne vise til de rette case studiene, suksesshistoriene, referanseuttalelsene eller anbefalingene.

Frykt for å ikke forstå, matche eller prestere godt nok på evalueringskriteriene som legges til grunn for et kjøp.

👋 Oppsøking 3

Hindre knyttet til det å oppsøke og ta kontakt med andre.

Frykten for å forstyrre, avbryte eller belemre andre.

Frykten for å oppleves pushy eller påtrengende i et forsøk på å tiltrekke oppmerksomhet.

Frykten for å bli avvist i forsøk på å presentere eget verdiforslag. 

👩‍🏫 Presentasjon 3

Hindre knyttet til å fremlegge ens verdiforslag til andre.

Frykt eller ubehag knyttet til å be om eller oppta andres tid.

Frykten for at ens verdiforslag ikke vil resonnere med mottakeren.

Frykten for at ens verdiforslag eller produkt blir skutt ned eller plukket fra hverandre som mangelfullt eller utilstrekkelig.

🕵️ Produktopplevelse 3

Hindre knyttet til hvordan markedet forstår og oppfatter produktet.

Frykten for at kundene ikke skal forstå fullt og helt verdien av ens produkter eller tjenester.

Frykten for at folk ikke vil ha eller ser verdien i det jeg lager/tilbyr.

Frykten for at et produkt ikke skal oppleves fullstendig nok/klart nok/bra nok/polert nok.

🤩 Produktrealisering 3

Hindre knyttet til hvordan markedet iverksetter og nyttegjør produktet.

Frykt for at produktet vil kræsje med kulturen det kjøpes inn i.

Frykt for at produktet ikke vil matche ledelsens strategi eller prioriteringer.

Frykt for at produktet ikke vil adopteres og tas i bruk på en måte som gir det forutsetning for å lykkes.