Anatomy

🪪 Klubbmotivasjon

Kartlegge en persons interesse, motivasjon og intensjon bak å delta i en klubb. Unngå å trekke noen inn i en klubb som de ikke vil ha utbytte av, eller som ikke er noe for dem.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Prioriteringer og interesser

Hva opptar deg om dagen? Hva er du interessert i?

Klubbdeltagelse

Hvilke/hva slags klubber er du allerede en del av?

Klubbtype

Hva slags klubb kunne du ønske at du var en del av?

Motivasjon

Hva motiverer din deltagelse i en slik klubb?

Savn

Hva savner eller mangler du som du tror at en slik klubb kunne bidratt til?

Utbytte

Hvilket utbytte forventer eller håper du å få ut av deltagelse i en slik klubb?

Premiss

Hva er premissene som må være på plass for at du skal ha ønske om og anledning til å delta og bidra?