Anatomy

ūü§Ě Coachingmatch

Kartlegge hvor god match en coach og en coachee er. Unngå å tre inn i en 1-til-1 coaching-relasjon hvor partene ikke har et tydelig begrep om hva suksess ser ut som, eller har lav forutsetning for å lykkes sammen.

Copy to your organization

Motivasjon

Hva er motivasjonen for √• bli coachet? Hva utl√łste tanken om at coaching kanskje kan v√¶re den rette l√łsningen?

Effekt

Hva forventer coachee-en √• f√• ut av coachingen? Eks. sparring, st√łtte og forst√•else, tydeligere og tryggere retning, bedre rolleklarhet, bedre mestring, √łkt selvinnsikt og selvkunnskap, bedre relasjoner, st√łrre verkt√łykasse, forbedret effektivitet, mer progresjon, etc.

Suksess

Hva tenker coachee-en vil være et vellykket utfall av coachingen? Når/hvordan kan man si at coachingen lykkes? Hva blir man i stand til/sitter igjen med? Når vil coachingen oppleves mislykket?

Alternativer

Hvilke andre ting har coachee-en pr√łvd eller vurdert i et fors√łk p√• √• skape lignende effekt og oppn√• tilsvarende suksess?

Visjon, ambisjoner og mål

Hvor dr√łmmer coachee-en om √• v√¶re i fremtiden og hvordan ser de for seg at coachingen kan hjelpe de dit?

Roller

Hvilke roller √łnsker coachee-en √• mestre bedre? Hvorfor er det viktig for dem?

Mestring

Hva √łnsker coachee-en √• forst√• bedre eller bli mer komfortabel med og √łvet i? Hva mener de at denne mestringen vil gj√łre de bedre i stand til?

Utfordringer

Hvilke utfordringer √łnsker coachee-en √• l√łse bedre (herunder √• bruke mindre tid, penger og energi p√•, eller l√łse med bedre effekt)?

Endringsevne

Hva finnes av data p√• hvor villig, vant og √łvet coachee-en er i √• endre sin innstilling, meninger, synspunkter, perspektiver og holdninger til ting?

Selvbevissthet

Hva finnes av data på coachee-ens bevisst på seg selv, sine styrker og svakheter og hvordan de påvirker andre?

Forpliktelse

Hvilke faktorer påvirker coachee-ens evne til å forplikte seg til prosessen og det mentale arbeidet som kreves i og utenfor sesjonene?

Faglig match

Hvilke faktorer p√•virker opplevelsen av hvor godt coachens faglige kvalifikasjoner og erfaringer matcher det coachee-en √łnsker og trenger st√łtte til?

Personlig match

Hvilke faktorer påvirker opplevelsen av kjemi eller personlig match mellom coachen og coachee-en?

Kommunikasjonshindre

Hvilke faktorer vil kunne hindre coachen i å formidle det de trenger å formidle eller komme igjennom til og resonnere hos coachee-en?