Anatomy

😰 Emosjonell prosessering

Bli mer bevisst hva jeg føler og hvorfor jeg føler det. Nyttegjøre informasjonen som ligger i følelser til ü bedre forstü meg selv og min reaksjon pü omgivelsene. Unngü ü bÌre rundt pü vonde følelser som frustrasjon, bekymring, skam og savn med de konsekvensene det kan ha pü humør, selvinnsikt, depresjon, søvnmangel, fysisk helse og utsatt/forlenget/komplisert sorg.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Utløser

Hva knytter jeg de ubehagelige følelsene til? Hva fikk de ubehagelig følsene til ü oppstü? Eksempelvis en situasjon, en negativ tanke, en fremtidig potensiell hendelse, etc.

Følelser

Hva slags følelser knytter jeg til til denne situasjonen/tanken/hendelsen? Se eksempler pü følelser.

Følelsesforklaring

Hvorfor føler jeg det det slik? Hva legitimerer denne følelsen? Hva har jeg opplevd som farger min opplevelse?

Selvforklaring

Hva sier denne følelsen om meg? Hva er det med meg som gjør at jeg reagerer pü denne müten? Hva forteller følelsene om mine verdier, triggere, grenser og utviklingspotensiale?

Kontraperspektiv

Hva er andre müter ü se, forstü, tolke, tenke pü eller pakke inn situasjonen/hendelsen/tanken som forürsaker disse følelsene?

Handling

Hva kan jeg gjøre med situasjonen/hendelsen/tanken som forürsaker følelsene? Hva ligger innenfor eller utenfor min kontroll? Hva er jeg villig eller motvillig til ü gjøre?

Selvutvikling

Hva kan jeg gjøre for ü bedre hündtere og mestre tilsvarende situasjoner/hendelser/tanker i fremtiden?