Anatomy

Rekonvalensstrategi

Identifisere hva en kan gjøre for å komme raskere tilbake fra sykdom, skade eller tilbakeslag. Redusere sannsynligheten for å havne i en lignende situasjon igjen.

Copy to your organization

Forventningsforvaltning

Ting jeg planlegger å kommunisere til mine omgivelser for å sikre at det er plass til og forståelse for min rekonvalens.

Fysisk

Ting jeg tenker å gjøre med kroppen for å komme raskere tilbake.

Mentalt

Ting jeg tenker å gjøre med hodet for å komme raskere tilbake.

Sensorisk

Ting jeg ønsker å utsette meg for eller verne meg mot for å komme raskere tilbake.

Sosialt

Sosialt omgang jeg tenker å praktisere eller skjerme meg fra for å komme raskere tilbake.

Behov

Behov jeg tenker å ivareta og pleie for å komme raskere tilbake.

Adferd

Vaner og adferd jeg tenker å praktisere, pensjonere eller justere for å komme raskere tilbake.

Tilbakefall

Strukturelle endringer jeg planlegger å gjøre rundt meg for å redusere sjangsen for tilbakefall.

Evaluering

Hva jeg kommer til å evaluere min rekonvalensprogresjon på.