Anatomy

Leverandørutnyttelse

Kartlegge en målgruppes kjennskap til, bruk av og erfaring med en type leverandør. Identifisere hva som skal til for å bli evaluert og tatt opp som en prekvalifisert leverandør.

Copy to your organization

🤩 Bidrag

Hva opplever du at denne typen leverandør har mulighet til å hjelpe bedriften med å sikre, unngå eller oppnå når jobben gjøres riktig?

🪢 Prosesser

Hvilke prosesser i bedriften kan leverandøren bidra til?

🤝 Oppdrag

Hva slags oppdrag er det naturlig å gi leverandøren ansvar for?

🤔 Erfaringer

Hvilke erfaringer har dere med å samarbeide med denne typen leverandør?

📋 Leverandørliste

Hva er fellestrekkene for aktørene som inngår på den prekvalifiserte/foretrukne leverandørlisten og måten de fant veien inn dit?

🙋‍♂️ Opptak

Hvordan  er prosessen for å vurdere utskiftninger eller evaluere nye kandidater for opptak på leverandørlisten?