Anatomy

🌱 Individuelt mestringspotensiale

Identifisere og bli samsnakket om utviklingspotensialet til en person.

Copy to your organization

Oppdrag

Potensiale knyttet til å løse visse typer oppdrag effektivt og med høy kvalitet.

Risiko

Potensiale knyttet til å unngå å gjøre feil som har konsekvenser for helse, økonomi eller omdømme.

Roller

Potensiale knyttet til å selvstendig ivareta intensjonen bak en rolle.

Mål

Potensiale knyttet til å nå et bestemt mål eller ivareta visse prestasjonsindikatorer.

Ferdighetssett

Potensiale knyttet til å forstå eller evne å løse visse situasjoner eller prosesser.

Mestring

Potensiale knyttet til ting man sliter med eller kvier seg for å gjøre.

Team

Potensiale knyttet til kommunikasjon, samarbeid og samkjøring med andre.

Selvbevissthet

Potensiale knyttet til å forstå seg selv, eget indre liv og hvordan man oppfattes.