Anatomy

🤗 Bidragsmulighet

Skape klarhet i en konkret bidragsmulighet. Bedre forstå og vurdere hvorvidt en bidragsmulighet egner seg for meg.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Holistisk karriereplanlegging

Bidrag

Hva forventes jeg å bidra til og hvordan forventes jeg å bidra?

Tilførsel

Hva kan jeg tilføre som mangler/savnes?

Bidragsutbytte

Hvem eller hva vil nyte godt av mitt bidrag og hvilket utbytte forventes de å få?

Forpliktelse

Hva forplikter jeg meg til og for hvor lenge? Eksempelvis tid, penger, arbeidsinnsats, profilering, etc.

Personlig gevinst

What's in it for me?

Alternativer

Hva vurderer de å gjøre i stedet for å bruke meg?