Anatomy

ūü§® Tillit

De forskjellige aspektene som kan bidra til og påvirke hvorvidt man har eller mangler tillit til noen.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Visjon

Hvordan man ser for seg fremtiden.

Intensjoner

Hva man √łnsker √• f√• til.

Insentiver

Hva man bel√łnnes eller straffes for.

Moralsk kompass

Hvordan man tar beslutninger knyttet til moral og etikk.

Integritet

Evnen til å ta å stå ved vanskelige beslutninger.

√Öpenhet

Evnen og villigheten til √• dele relevant informasjon. Dette inkluderer √¶rlighet om intensjoner, metoder og utfordringer. 

Gjennomsiktighet

Innsikt i progresjon, prosess og beslutningstagning.

Kommunikasjonsevner

Hvordan og hvor effektivt en person kommuniserer, både i form av å uttrykke seg og å lytte.

Gjensidighet

Opplevelsen av at engasjement og innsats er gjensidig.

Personlig forbindelse

En f√łlelse av personlig tilknytning eller likhet.

Kjemi

En opplevelse av √• v√¶re p√• samme b√łlgelengde.

Tjener

I hvem sin tjeneste man opererer (hvem eller hva man tjener).

Erfaring

Tidligere befatning med tilsvarende oppdrag.

Kompetanse

Hva man forstår og mestrer.

Landskapsforståelse

Hvor godt man kjenner og forst√•r landskapet og dets muligheter, rammebetingelser og skj√¶r i sj√łen

Fokus

Hva man har begrenset seg til å få til, prioritere eller fokusere på.

Strategi

Hvordan man planlegger å lykkes.

Prosess

Hva man tenker √• gj√łre i hvilken rekkef√łlge.

Pålitelighet

Evnen til å opprettholde og overholde avtaler.

Konsistens

Hvorvidt handlingene er konsistente over tid.

Gjennomf√łringsevne

Evnen til å levere det man har forspeilet.

Stayer-evne

Evnen til √• overleve og forbli en solid markedsakt√łr.

Sosialt bevis

Bevis p√• at andre g√•r god for en eller har v√¶rt forn√łyd med tidligere utfall.

Omd√łmme

Den generelle oppfatningen av en person basert p√• tidligere handlinger og suksess. 

Tilpasningsevne

Evnen til å tilpasse seg endringer i omgivelsene eller krav fra andre parter.

Representativ

Trygghet i at vedkommende vil presentere seg og representere på en god måte.

Situasjonsforståelse

Hvor godt man forstår den man skal hjelpe og situasjonen de befinner seg i.

Diagnose

Hvor godt diagnosen passer til og forklarer situasjonen.