Anatomy

Tankeprosesser

Få et overblikk over forskjellige typer tankeprosesser med forskjellig egnethet for forskjellige typer situasjoner. Unngå dårlig match mellom situasjon og tankeprosess.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

Kartlegge

Forstå terrenget og dets sannheter, muligheter og begrensninger.

Legge en kabal

Skape et utfall som utnytter og hensyntar en kombinasjon av muligheter og hensyn best mulig.

Ta en veloverveid beslutning

Samle og analysere data for å lande på en beslutning med rett vekting av kvalitet og hastighet.

Skjære igjennom

Gjøre en kort prosess for å lande på et tilstrekkelig godt alternativ.

Bryte ned kompleksitet

Dele opp et komplekst problem eller en oppgave i mindre deler for å gjøre det mer overkommelig og håndterbart.

Zoome ut

Putte ting i rett perspektiv og se det større bildet.

Prosessere en følelse

Gjennomgå hva man føler, hvorfor man føler det slik og hva man kan gjøre med det.

Utforske alternative perspektiver

Se på en situasjon fra ulike synsvinkler for å få et bredere og mer nyansert bilde av problemet eller utfordringen

Se seg i speilet

Se på seg selv og vurdere hvordan en kan være tjent med å tenke, handle eller prioritere annerledes.