Anatomy

Relasjonsinvestering

Forskjellige typer relasjoner man kan innlede, kultivere og investere i.

Copy to your organization

Karakteristikker

Hva slags folk jeg forsøker å komme i kontakt med.

Observasjon

Folk jeg vil følge med på for å se om de kan være noe for meg.

Introduksjon

Folk jeg vil (re)introdusere meg for eller knytte kontakt med slik at de er oppmerksomme på meg.

First encounters

Folk jeg vil treffe for å se om vi finner tonen og har noe overlapp i interesser.

Second encounters

Folk jeg vil treffe igjen for å avklare om det var noe der og om vi kan ha noe gjensidig utbytte av hverandre.

Faglig

Folk jeg vil utveksle faglig kompetanse, erfaring og interesse med.

Personlig

Folk jeg vil ha en personlig relasjon til.

Samarbeid

Folk jeg vil samarbeide med.

Støtte

Folk jeg vil støtte.