Anatomy

ūü§Ě Samarbeidsklarhet

Skape klarhet i formål og form på et samarbeid. Sikre at partene er tydelige på og samsnakket om forventningene til hverandre.

Copy to your organization

Motivasjon

Hva er den overordnede motivasjonen for å samarbeide?

Eksempelvis √łkt positiv p√•virkning, skalering, √łkt konkurransekraft, ta markedsposisjon, ta markedsandeler, tilf√łre kompetanse, tilf√łre kapasitet, tilf√łre kapital, tilf√łre faglig pondus, etc.

Omfang

Hva √łnsker vi samarbeide om?

Eksempelvis markedsnavigasjon, profilering, konseptutvikling, produktutvikling, leveranser, kompetanseutvikling, etc.

Suksess

Hva ser et vellykket samarbeid ut som? På hvilke kriterier vil vi evaluere suksess?

Eksempelvis posisjon, oppdragsmuligheter, inntekt, samarbeidsfriksjon, etc.

Samleveranser

Hva √łnsker vi √• skape og/eller levere sammen?

Eksempelvis produkter, prosesser, tjenester, l√łsninger, etc.

Kommunikasjon

Hvordan skal kommunikasjonen foregå?

I hvilke kanaler kommuniserer vi, hvor hyppig og om hva? B√łr vi ha faste m√łter og rapporter, eller en mer uformell dialog?

Ansvarsfordeling

Hvem skal ha ansvar for hvilke oppgaver eller roller i samarbeidet? Hva forventes av ansvarsivaretagelsen?

Konflikthåndtering

Hvordan skal konflikter håndteres dersom de oppstår?

Profilering

Hvordan ser vi for oss å proflere og fronte samarbeidet?

Eksempelvis kanaler, kampanjer, etc.

Evaluering

Hvordan vil vi evaluere om samarbeidet er vellykket? Hva skal til for at vi vurderer å bryte samarbeidet?

Risikohåndtering

Hva er de potensielle risikoene ved samarbeidet, og hvordan skal de håndteres eller minimeres?

Ressursallokering

Hvordan vil ressurser (tid, penger, personell) fordeles mellom partene, og hvilke investeringer forventes fra hver part?

Oppstart og avslutning

Hvilke krav eller prosedyrer gjelder ved oppstart eller avslutning av samarbeidet? Definer klare kriterier for begge fasene.

Konfidensialitet og eierskap

Hvilke data, ideer eller teknologier skal være konfidensielle, og hvordan skal eierskap til felles utviklede produkter håndteres?