Anatomy

👨‍🏫 Fagformidling

Skape klarhet i et fagformidlingskonsept. Bedre forstå om et konsept egner seg for mine formidlingsbehov og rammebetingelser som koordinator.

Copy to your organization

Components included in this anatomy:

Expand all

☝️ Tema

Hva er temaet for fagformidlingen?

😫 Problemstilling

Hvilken problemstilling er formidlingen ment å avhjelpe?

🥸 Målgruppe

Hvem er målgruppen?

👀 Perspektiv

Hva er fagformidlerens perspektiv eller "take" på temaet?

📈 Progresjon

Hva er fagformidlingen ment å fremme?

🤩 Take-away

Hva er deltagerne ment å sitte igjen med?

🗣️ Formidlingsform

Hva slags form er det på fagformidlingen? Eksempelvis foredrag, forelesning, fysisk kurs, video-kurs, workshop, tutorial, coaching, etc.

⏳ Varighet

Hvor lenge varer formidlingen?

🧾 Pris

Hva koster det å delta?

🎓 Fagfelt

Hvilke fagfelt hører fagformidlingen til?

📚 Faglig forankring

I hvilke kilder, konsepter og ressurser har formidlingen sin faglige forankring?