Anatomy

👥 Sosiale spilleregler

Skape klarhet og samsnakkethet om hvilke regler som gjelder når mennesker kommer sammen i en sosial setting.

Copy to your organization

Tema

Hvilke temaer oppleves det legitimt å snakke om?

Dybde

Hvor dypt inn i temaene oppleves det akseptabelt å gå?

Åpenhet og sårbarhet

Hvor trygt og akseptabelt oppleves det å være åpne og sårbare ovenfor hverandre?

Utfordring

I hvilken grad tillater og tolererer vi å bli utfordret av hverandre?