Anatomy

☝️ Prioriteringsverdi

Bli bevisst verdien og viktigheten av å prioritere noe. Forbedre forståelsen for å prioritere noe og risikoen ved å ikke prioritere det.

Copy to your organization

Konsept

Hva er dette konseptet?

Utfordring

Hvilken utfordring er dette konseptet ment å løse?

Relevans

Hvilken relevans har det for meg, min rolle og min situasjon?

Kritikalitet

Hvor viktig er det å prioritere dette sammenlignet med andre prioriteringer og utfordringer i min situasjon?

Kortsiktige fordeler

Hva er de umiddelbare fordelene ved å fokusere på dette nå?

Langsiktige fordeler

Hvilke positive positive konsekvenser vil det ha på lang sikt å prioritere dette? Hvordan vil det påvirke fremtidig vekst, produktivitet eller konkurransefortrinn?

Eksterne fordeler

Hvordan vil kunder, partnere eller andre eksterne interessenter dra nytte av dette? Hvordan kan det forbedre bedriftens omdømme eller forholdet til viktige interessenter?

Risiko

Hva kan gå galt dersom jeg ikke prioriterer dette?

Konkurrenter

Hva gjør konkurrentene? Hvordan kan prioriteringen av dette gi en konkurransefordel?

Markedstrender

Hvordan passer dette inn i de nåværende markedstrendene og behovene?

Ressursbehov

Hvilke ressurser (tid, penger, personell) kreves for å prioritere dette?

Implementeringsplan

Hva er en klar og gjennomførbar plan jeg kan følge for å sette dette på agendaen?

Komme i gang

Hvilke små og enkle steg kan jeg ta for å komme i gang?

Suksessindikatorer

Hvordan kan man måle og evaluere om prioriteringen har vært vellykket?

Oppfølgingsplan

Hvordan kan fremdriften på overvåkes og evalueres?