Anatomy

🗄️ System for arbeidsorganisering

Få klarhet i hvordan noen organiserer eget arbeid. Forstå hvor gjennomtenkt en persons arbeidsorganiseringssystem er, og hvor godt det fungerer.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Arbeidsorganisering

✍️ Notater 3

Notater er løse tanker, idéer og andre ting du forventes å huske eller gjøre noe med.

Hvor fanger du løse tanker, idéer, møtenotater og ting du forventes å gjøre noe med? Eksempelvis på post-it notes, i en notatbok, i en Notat-app på telefon/PC, i mind-mapping programvare, etc.

Hvordan strukturerer, grupperer og klassifiserer du notatene dine?

Hva slags metode eller prosess bruker du for å bearbeide notater og omgjøre de til suksessforståelse, prioriteringer og innsikt?

🤩 Suksess 3

Suksess er hvordan du forstår og definerer det å (mis)lykkes.

Hvor lagrer og vedlikeholder du din suksessforståelse? Eksempelvis i hodet, i et notat, i en strategi, etc.

Hvordan strukturerer, grupperer og klassifiserer du din suksessforståelse?

Hvordan evaluerer og loggfører du progresjon mot din suksessforståelse?

🎧 Prioriteringer 5

Prioriteringer er ting du forventes å fokusere på.

Hvor lagrer og vedlikeholder du dine prioriteringer? Eksempelvis i hodet, i innboksen, i et gjøremålsnotat, i en kalender, i et prioriteringssystem, etc.

Hvordan strukturerer, grupperer og klassifiserer du prioriteringene dine?

Hva styrer i hvilken rekkefølge prioriteringer sorteres? Eksempelvis

  • Sosiale signaler (eks. andres misnøye, masing, nød, formidling av hastverksgrad)
  • Indre batterier (eks. energi, motivasjon, selvdisiplin)
  • Indre følelsesliv (eks. lyst, inspirasjon, angst, empati)
  • Kapitalisering på muligheter (eks. tilgang, tidsvindu, tilgjengelighet)
  • Hensyntagelse av avhengigheter, riktig rekkefølge og fundament først
  • Opplevelse av viktighet, effekt på nordstjerner og alignment med strategi og suksessdefinisjon

Hvordan loggføres og kommuniseres progresjon og status på prioriteringer?

Hvordan sikrer du mengdekontroll, relevans og orden i notater over tid?

💡 Innsikt 3

Innsikt er måten du forventes å gå frem på.

Hvor arkiverer du innsikt som er relevant for deg eller andre å gjenbruke i fremtiden? Eksempelvis i hodet, i en mappestruktur på PC eller filserver, i en wiki, i tavleprogramvare (Figma, Miro), i en "second brain", i et Knowledge Management System (KMS), etc.

Hvordan strukturerer, grupperer og klassifiserer du innsikten som er relevant for deg eller andre å gjenbruke i fremtiden?

Hvordan kobler du innsikt til prioriteringer på en måte som forsikrer du at du henter fram og nyttegjør/hensyntar relevant innsikt til gjennomføring av relevant prioritering?