Anatomy

🪟 Joharis vindu

Forstå bedre forholdet mellom selvbevissthet og relasjoner til andre. Forbedre egen selvinnsikt og kommunikasjon.

Copy to your organization

Åpent

Det jeg vet om meg selv (kjent av jeget) og det andre vet om meg (kjent av andre).

Blindt

Det jeg ikke vet om meg selv (ukjent av jeget) men det andre vet om meg (kjent av andre).

Skjult

Det jeg vet om meg selv (kjent av jeget) men det andre ikke vet (ukjent av andre).

Ukjent

Det jeg ikke vet om meg selv (ukjent av jeget) det andre ikke vet (ukjent av andre).