Anatomy

🤝 Samarbeidsmatch

Få et overblikk over hvor godt match det er å samarbeide med noen.

Copy to your organization

Strategi

Hva forstår vi som suksess og hvordan har vi tenkt til å oppnå det?

Kultur

Hvordan vil vi gå frem og behandle hverandre?

Rolle

Hvem er tiltenkt hvilke roller og hvordan hvordan gavner og egner disse rollene seg til rolleinnehaverne?