Anatomy

😨 Fundamental frykt

Få et overblikk over de forskjellige dimensjonene av fundamental frykt. Bli mer bevisst hva du knytter fundamental frykt til og hva du hadde gjort om du ikke var redd for det.

Copy to your organization

Endring

Eksempelvis frykt for å bytte jobb, flytte eller måtte gjør ting på en annen måte.

Overlevelse

Eksempelvis frykt for å miste jobben eller ikke få endene til å møtes.

Avvisning

Eksempelvis frykt for å være annerledes, skille seg ut eller miste relasjon til andre.

Utstøtning

Eksempelvis frykt for å vile fra normen, miste posisjon eller ikke bli sosialt akseptert (bli "cancelled").

Feile

Eksempelvis frykt for å gjøre feil, ta risiko, ta beslutninger og forplikte seg.

Frihetsfrarøvelse

Eksempelvis frykt for å miste muligheten til å være meg selv, tenke fritt, gjøre egne vurderinger, ta selvstendige valg og gå frem på min egen måte.

FOMO

Eksempelvis frykt for å gå glipp av noe eller frasi seg attraktive alternativer.

Døden

Eksempelvis frykten for å selv dø eller for å miste nære til dødsfall.