Anatomy

Personlig bruksanvisning

Bli mer bevisst og i stand til å formidle hvordan du samarbeider med andre.

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Start Smart

Styrker

Mine største styrker og bidrag i samarbeidssituasjoner.

Friksjonskilder

Det som kan gå meg på nervene når jeg samarbeider med andre.

Svakheter

Mine svakheter i samarbeidssituasjoner.

Misforståelseskilder

Det folk kan finne på å misforstå når de samarbeider med meg.

Behov

Dette trenger jeg fra gruppen for å være på mitt beste.

Motivasjon

Hva som gjør meg motivert for arbeidet i dette teamet.