Anatomy

Teamkontrakt

Skape klarhet i hva vi skal oppnå som et team og hvordan vi skal jobbe sammen.  

Copy to your organization

More resources like this?

Check out these development programs: Start Smart

Hvorfor er vi til? 1

Hvorfor er vi et team og hva er vår overordnede ambisjon?

 • Hvorfor er dette viktig?
 • Hva bidrar vi til?
Hva skal vi få til? 1

Hva er gruppens konkrete mål?

 • Hva ønsker vi å oppnå på kort sikt?
 • Hva ønsker vi å oppnå på lang sikt?
 • Hvordan stemmer våre mål med organisasjonens/oppdragsgivers mål?
Hvem er vi? 1

Hva er det nyttig for andre å vite om meg for at vi skal samarbeide best mulig?

Hvordan skal vi jobbe sammen? 4

Gitt vårt formål, mål og hvem vi er, hvilke roller og ansvarsfordeling må vi sikre i dette teamet for å lykkes?

 • Hvilke formelle roller/kompetanse trenger vi?
 • Hvilke uformelle roller trenger vi?

Hvordan kan vi best organisere arbeidet vårt for å lykkes med oppgavene og målene vi har?

 • Hvordan skal vi kommunisere sammen?
 • Hvilket lederskap trenger gruppen?
 • Hvordan tar vi avgjørelser i teamet? Leder, majoritet, enstemmig? Hvilke avgjørelser må hele gruppen være involvert i?
 • Hvilke møtepunkt trenger vi?

Hvilke spilleregler bør vi ha for å jobbe best sammen som et team?

 • Hva er viktig for meg for å få til et godt samarbeid?
 • Hvordan skal vi sikre at vi er trygge på hverandre?
 • Hvordan skal vi sikre at alle tør å si ifra?
 • Hvordan skal vi håndtere uenighet i gruppen?

Hvordan kan vi følge opp det vi har avtalt i denne kontrakten og sikre at vi utvikler oss som et team?

 • Hvordan og hvor ofte skal vi evaluere vår egen teamfungering og arbeid underveis?
 • Hvordan sikrer vi at alle er motivert underveis?
 • Hvordan skal vi lære av våre erfaringer for å bli enda bedre?
 • Hvem skal ha som ansvar å sette dette på agendaen?